Statuss:
Īstenošanā
1

Ropažu novada pašvaldība, sadarbībā ar vēstures izpētes un rekonstrukcijas klubu “Rodenpoys”, organizēs divu dienu pasākumu ar mērķi izglītot sabiedrību, īpaši bērnus un jauniešus, par kultūras mantojuma vērtību, veicinot zināšanu pārmantojamību caur pētnieku lasījumiem, diskusijām, amatiem un praktisku darbību, izmantojot dzīvās vēstures metodi.

“Kultūras mantojuma dienas Ropažu pilsdrupās 2022” pasākums notiks 2022. gada septembrī divu dienu garumā. Pasākumu caurvīs viduslaiku trauku un galdarīku tēma, piedāvājot arheologu un vēsturnieku lasījumus, kā arī interaktīvu līdzdarbošanos dažādās tematiskās darbnīcās.

Pasākums veicinās kultūras mantojuma popularizēšanu un tā izziņas procesu, veidojot stiprinātu sabiedrības vērtību apziņu un izpratni par to, ka kultūras mantojuma pastāvēšana ir balstīta uz tā praktizēšanu un zināšanu tālāknodošanu no paaudzes paaudzē, ļaujot veiksmīgāk identificēties un veidot piederības sajūtu vietējā kopienā.

Projekta īstenošanas laiks: 01.06.2022. – 31.10.2022.

Sadarbības iestāde: Vidzemes plānošanas reģions

Projekta kopējās plānotās izmaksas: EUR 7674,98

Vidzemes plānošanas reģiona, Latvijas Valsts mežu un Valsts Kultūrkapitāla fonda dotācija: EUR 3114,00

Vēstures un rekonstrukciju kluba “Rodenpoys” ieguldījums: EUR 2100,00

Pašvaldības līdzfinansējums: EUR 2460,98

Projekta vadītāja: Diāna Viļčuka

Kontaktinformācija: diana.vilcuka@ropazi.lv, tālr. 26742199

1