Statuss:
Īstenošanā
Projekts

Pašvaldība projekta Nr. LV-LOCALDEV-0006 “Latvijas pašvaldību sadarbības veicināšana un labas pārvaldības stiprināšana” īstenošanas ietvaros izstrādā pētījumu “Izglītības dati Datu analīzes rīkā”, lai veidotu plašāku izglītības un citu datu kopējo analīzi, kas sastāv no:

  1. Vispārējās izglītības un pirmsskolas izglītības iestāžu Ropažu novadā deklarēto izglītojamo datu analīzes (analizējot pašvaldības un to izglītības iestādes, kuras apmeklē Ropažu novada deklarētie izglītojamie);
  2. Interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu datu analīzes (pašvaldībā deklarēto bērnu iesaiste interešu un profesionālajā izglītībā. Tai skaitā nodrošinot analīzi izglītojamo deklarēto adrešu - pagastu dalījumā).

Aktivitātes īstenojamas līdz šī gada 2.aprīlim.