Statuss:
Noslēdzies
Projekts

Projekta mērķis ir izveidot mobilo tirdzniecības vietu Ropažu novada mazo uzņēmēju t.sk. mājražotāju, amatnieku konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšanai.

Projekta ietvaros plānota jaunu pamatlīdzekļu un programmnodrošinājuma iegāde – ģenerators un divas tirdzniecības teltis.

Fonds: Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)

Vadošā iestāde: Lauku atbalsta dienests (LAD)

Projekta kopējās izmaksas: EUR 2694,14


Publiskais finansējums: EUR 1399,60

Pašvaldības līdzfinansējums: 1294,54

Projekta īstenošanas laiks: 2019. gada, 1. jūnijs.

Projekta vadītāja: Līga Mekša

Kontaktinformācija:  liga.meksa@ropazi.lv , t. 67918553

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē:  http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm 

Lgoo uzņēmējdarbības atbalstam