Statuss:
Noslēdzies
Projekts

Mērķis: Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveide, ieviešot vienas pieturas aģentūras principu pakalpojumu sniegšanā.

Vadošā iestāde: VARAM

Galvenās aktivitātes: 

Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveide;
Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra uzturēšana.

Projekta kopējās izmaksas: EUR 21400,00
Valsts finansējums: EUR 13450,00

Projekta īstenošanas laiks: 31.01.2017. – 31.12.2017.

KAC logo