Statuss:
Īstenošanā
1

Uzsākts ģimeņu ārstu prakšu attīstības projekts. ERAF fonda projekta Nr. 9.3.2.0/21/A/032 “Sešu ģimenes ārstu prakšu attīstība Ropažu novadā” ietvaros tiks uzlabotas sešas Ropažu novada ģimenes ārstu prakses.

Projekta galvenais mērķis ir sekmēt kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru.

Ropažu novada šādu ģimenes ārstu prakses tiks papildus apgādātas ar medicīnas ierīcēm, mēbelēm, datortehniku:

  • Vijas Ikaunieces,
  • Kristīnes Grosvaldes,
  • Ritvara Ziedoņa,
  • Anitas Oginskas,
  • Nadezdas Sergejevas,
  • Anitas Ganus.

Šī projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir  48 706.00 eiro, tajā skaitā projekta finansiālo kapacitāti nodrošina projekta iesniedzējs –Ropažu novada pašvaldība un sadarbības partneri – Ropažu novada pašvaldības aģentūra Stopiņu Ambulance, N.Sergejevas ģimenes ārsta prakse, SIA, Anita Ganus un SIA "DOKTORĀTS "BERĢI".

Projekta vadītāja Ilze Kļaviņa.

1