Statuss:
Īstenošanā
1

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir apstiprinājusi Ropažu novada pašvaldības sagatavoto un iesniegto projektu “Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas ēkas energoefektivitātes uzlabošana” (Nr. 4.2.2.0/21/A/068).

Projekta mērķis – samazināt Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas ēkas Institūta ielā 1B, Ulbrokā, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā primārās enerģijas patēriņu.

Plānotie darbi – ēkas cokola, fasādes sienas, jumta siltināšana, ieejas mezgla rekonstrukcija, logu un durvju nomaiņa, uzlabojot ēkas siltumtehniskos rādītājus, vienlaicīgi uzlabojot ēkas vizuālo izskatu, saskaņā ar izstrādāto krāsu paleti. Ārsienu siltināšana paredzēta saskaņā ar energoaudita norādījumiem.

Rezultātā tiks būtiski uzlabota ēkas energoefektivitāte, samazināsies ēkas siltuma zudumi caur tās norobežojošām konstrukcijām. Palielināsies ēkas nesošo konstrukciju ilgmūžība un ēkas ekspluatācijas laiks. Rezultātā plānots sasniegt ietaupījumu 74 561,78 kWh/ gadā, kā arī Siltumnīcefekta (ogļskābo) gāzu samazinājumu, 15,142 t CO2 ekviv. gadā.

Projekta īstenošanas termiņš: 14.09.2022. - 13.12.2023.

Projekta kopējās izmaksas: EUR 251 700,21, no kurām EUR 213 945,18 ERAF finansējums un EUR 37 755,03 pašvaldības finansējums.

eraf