Statuss:
Noslēdzies
1

“Zaļie ceļi Rīga – Viļaka”.

Šī publikācija ir sagatavota ar programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Ropažu novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

Programmu 2014.-2020.gadam līdzfinansē Eiropas Savienība un Latvijas Republika.

Projekta mērķis ir veicināt tūrisma attīstību programmas teritorijā, piedāvājot jaunu videi draudzīgu un ilgtspējīgu tūrisma produktu. Visā programmas teritorijā ir iespējams identificēt kopīgu un īpašu dabas un kultūras mantojuma grupu, kura, atbildīgi izmantota, var sniegt vērtīgu ieguldījumu esošajā tūrisma kapitālā un palielināt ekonomisko aktivitāti. Viens no labākajiem veidiem kā šos resursus izmantot ir veidot “zaļos ceļus”– nemotorizētus pastaigām un riteņbraukšanai piemērotus koridorus, kas ir veidoti tādās bijušo dzelzceļa līniju, upju kanālu un meža stigu vietās, kuras veicina tūristu piesaisti reģionā uz ilgāku laiku. "Zaļo ceļu" iekārtošanai tiks veikti attīrīšanas darbi no krūmiem un atkritumiem, tiks uzstādītas informatīvas plāksnes, atpūtas vietas, atkritumu konteineri, velo novietnes. Tiks veikti arī infrastruktūras uzlabojumi tūrisma centros, kas atrodas "zaļo ceļu" tuvumā. Tādējādi tiek palielināta ne tikai tūristu plūsma reģionos, bet arī kopējā ekonomiskā aktivitāte, kas pastarpināti saistīta ar tūrisma pakalpojumu sniegšanu. Galvenās projekta aktivitātes ir veikt ieguldījumus “zaļo ceļu” izveidošanā un infrastruktūras uzlabošanā, kā arī vienota tūrisma maršruta izveide un popularizēšana.

Galvenās aktivitātes Ropažu novadā:

 • Velo maršruta marķēšana ~ 22 km garumā
 • Informatīvo stendu uzstādīšana
 • Līnijas tīrīšana
 • Tūristu skaitītāja uzstādīšana
 • Kangaru stacijas perona labošanas darbi

Projekta partneri:

 • Viļakas novada dome (Latvija) – vadošais partneris
 • Vidzemes tūrisma asociācija (Latvija)
 • Balvu novada dome (Latvija)
 • Gulbenes novada pašvaldība (Latvija)
 • Ērgļu novada pašvaldība (Latvija)
 • Ogres novada dome (Latvija)
 • Ropažu novada pašvaldība (Latvija)
 • Latvijas zaļo ceļu asociācija (Latvija)

Projekta īstenošanas laiks: 01.09.2019. - 31.08.2022.

Projekta kopējais finansējums: EUR 713 732.40 (90% no projekta budžeta)

Ropažu novada pašvaldības projekta daļas kopējās izmaksas: EUR 38860.00, no kurām 90% (EUR 34974.00) ir programmas finansējums.

 

1