Pirmās ziņas par skolnieku apmācību ir jau no 17. gs. 1776. gadā tikusi uzcelta jauna skolas māja - no koka, ar vienu istabu un kambari. 1902. gadā mājas rietumu galā piebūvēja skolas virtuvi. Te par skolotājiem strādājuši arī dzejnieks un mūziķis Augusts Kažoks ( no 1891.-  93. g.) un palīgskolotājs dzejnieks Doku Atis, kurš uzrakstījis dzejoļu ciklu par „ropalniekiem”.
1935. gadā skolu pārcēla uz tagadējo Ropažu vidusskolu.

GPS 56.97729 24.64207

Ropažu draudzes skola
Ropažu draudzes skola 2
Ropažu draudzes skola 3
Ropažu draudzes skola 4
Ropažu draudzes skola 5
Ropažu draudzes skola 6
Ropažu draudzes skola 7