Kontakti

ropazu.mms [at] edu.ropazi.lv

Atrašanās vieta

Rīgas iela 6, Ropaži, Ropažu pagasts, Ropažu novads, LV–2135

Mācību programmu īstenošanas vietas:

  • Rīgas iela 6, Ropaži, Ropažu pagasts, Ropažu novads, LV 2135
  • Rīgas iela 6a, Ropaži, Ropažu pagasts, Ropažu novads, LV 2135
  • Parka iela 6, Zaķumuiža, Ropažu pagasts, Ropažu novads, LV 2133

Darbinieki

Daiga Jankovska

Direktore - Ropažu Mūzikas un mākslas skola “Rodenpois”, vadītājas pieņemšanas laiki - ceturtdienās 13.00-16.30
daiga.jankovska [at] edu.ropazi.lv

Informācija par uzņemšanas nosacījumiem, instrumentu apraksti, iesniegumi u.c. informācija atrodama šeit:

Uzņemšanas noteikumi

Iesniegums par uzņemšanu mūzikas nodaļā

Iesniegums par uzņemšanu mākslas nodaļā

1

Akreditētās šādas izglītības programmas:

Izglītības programmas nosaukums

Kods

Veids

Īstenošanas apjoms

Īstenošanas laiks

Vizuāli plastiskā māksla II

20V 211 01 1

Prof. ievizes izglīt. progr.

2090

7

Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle I

20V 212 01 1

Prof. ievizes izglīt. progr.

1435

8

Stīgu instrumentu spēle – Vijoļes spēle II

20V 212 02 1

Prof. ievizes izglīt. progr.

2205

8

Stīgu instrumentu spēle - Ģitāras spēle I

20V 212 02 1

Prof. ievizes izglīt. progr.

1785

8

Pūšaminstrumentu spēle - Flautas spēle I

20V 212 03 1

Prof. ievizes izglīt. progr.

1785

8

Pūšaminstrumentu spēle - Flautas spēle II

20V 212 03 1

Prof. ievizes izglīt. progr.

2205

8

Pūšaminstrumentu spēle - Saksofona spēle II

20V 212 03 1

Prof. ievizes izglīt. progr.

2205

8

Sitaminstrumentu spēle II

20V 212 04 1

Prof. ievizes izglīt. progr.

2205

8

Mūsdienu ritma mūzika I

20V 212 09 1

Prof. ievizes izglīt. progr.

1995

8

Izglītojamo skaits 173

Mūzikas programmas apguve balstās uz mūzikas teorētisko priekšmetu (solfedžo, mūzikas literatūra) un instrumentu spēles pamatu apgūšanu. Apgūstot instrumenta spēli, ar otro mācību gadu, audzēkņi apgūst arī klavierspēli un kolektīvo muzicēšanu. Motivētākie mūzikas nodaļas audzēkņi piedalās gan valsts, gan starptautiskajos konkursos.

 

Mūzikas nodaļas pedagogi:

Justīne Paupere - Ropažu Mūzikas un mākslas skolas direktores vietniece mūzikas izglītības programmās, dziedāšana (mūsdienu ritma mūzika), kolektīvā muzicēšana, ritmika, vispārējās klavieres;

Inese Paura - Klavierspēle, kolektīvā muzicēšana un vispārējās klavieres;

Marlēna Lapiņa - Klavierspēle, kolektīvā muzicēšana, vispārējās klavieres un KCM vijoļspēles klases audzēkņiem un flautas spēles audzēkņiem;

Daiga Brokāne - Klavierspēle, kolektīvā muzicēšana un KCM vijoles, saksofona un sitaminstrumentu spēles klases audzēkņiem;

Iluta Melne - Flautas spēle un kolektīvā muzicēšana;

Santa Grigorjeva - Flautas spēle un kolektīvā muzicēšana;

Viktors Fedosejevs - Ģitāras spēle un kolektīvā muzicēšana;

Rūdolfs Missa - Saksofona spēle un kolektīvā muzicēšana;

Edgars Raila - Sitaminstrumentu spēle un kolektīvā muzicēšana;

Evija Belicka - Klavierspēle, kolektīvā muzicēšana, vispārējās klavieres, KCM flautas klases audzēkņiem;

Rita Barkāne - Vijoļspēle;

Diāna Luna, Dairis Ulmanis - Mūzikas mācība, solfedžo, mūzikas literatūra un kolektīvā muzicēšana;

Daiga Būmane - klavierspēle, vispārējās klavieres

Mākslas nodaļas pedagogi:

Agnese Spridzāne;

Gunta Darbvare;

Līga Slišane;

Dace Grundmane;

Agnese Oleksāne.