Kontakti

ropazumms [at] inbox.lv

Atrašanās vieta

Rīgas iela 6, Ropaži, Ropažu pagasts, Ropažu novads, LV–2135

Mācību programmu īstenošanas vietas:

  • Rīgas iela 6, Ropaži, Ropažu pagasts, Ropažu novads, LV 2135
  • Rīgas iela 6a, Ropaži, Ropažu pagasts, Ropažu novads, LV 2135
  • Parka iela 6, Zaķumuiža, Ropažu pagasts, Ropažu novads, LV 2133

Darbinieki

Daiga Jankovska

Direktore - Ropažu Mūzikas un mākslas skola “Rodenpois”, vadītājas pieņemšanas laiki - ceturtdienās 13.00-16.30
daiga.jankovska [at] ropazi.lv

Informācija par uzņemšanas nosacījumiem, instrumentu apraksti, iesniegumi u.c. informācija atrodama šeit:

Uzņemšanas noteikumi

Iesniegums par uzņemšanu mūzikas nodaļā

Iesniegums par uzņemšanu mākslas nodaļā

1

Akreditētās šādas izglītības programmas:

Izglītības programmas nosaukums

Kods

Veids

Īstenošanas apjoms

Īstenošanas laiks

Vizuāli plastiskā māksla

20V211001

Prof. ievizes izglīt. progr.

2455

7 gadi

Taustiņinstrumentu spēle - Klavierspēle

20V212011

Prof. ievizes izglīt. progr.

2030      

8 gadi

Stīgu instrumentu spēle - Vijoļspēle        

20V212021

Prof. ievizes izglīt. progr.

2152     

8 gadi

 Stīgu instrumentu spēle - Ģitāras spēle

20V212021

Prof. ievizes izglīt. progr.

1697       

6 gadi

 Pūšaminstrumentu spēle - Flautas spēle

20V212031

Prof. ievizes izglīt. progr.

1697

6 gadi

Pūšaminstrumentu spēle - Saksofona spēle

20V212031

Prof. ievizes izglīt. progr.

1697

6 gadi

Sitaminstrumentu spēle

20V212041

Prof. ievizes izglīt. progr.

1697

6 gadi

Mūsdienu ritma mūzika

20V212091

Prof. ievizes izglīt. progr.

1697

6 gadi

Izglītojamo skaits 173

Mūzikas programmas apguve balstās uz mūzikas teorētisko priekšmetu (solfedžo, mūzikas literatūra) un instrumentu spēles pamatu apgūšanu. Apgūstot instrumenta spēli, ar otro mācību gadu, audzēkņi apgūst arī klavierspēli un kolektīvo muzicēšanu. Motivētākie mūzikas nodaļas audzēkņi piedalās gan valsts, gan starptautiskajos konkursos.

 

Mūzikas nodaļas pedagogi:

Inese Paura - Ropažu Mūzikas un mākslas skolas direktores vietniece mūzikas izglītības programmās klavierspēle, kolektīvā muzicēšana un vispārējās klavieres;

Marlēna Lapiņa - Klavierspēle, kolektīvā muzicēšana, vispārējās klavieres un KCM vijoļspēles klases audzēkņiem un flautas spēles audzēkņiem;

Daiga Brokāne - Klavierspēle, kolektīvā muzicēšana un KCM vijoles, saksofona un sitaminstrumentu spēles klases audzēkņiem;

Iluta Melne - Flautas spēle un kolektīvā muzicēšana;

Santa Grigorjeva, Zane Veremeja - Flautas spēle un kolektīvā muzicēšana;

Viktors Fedosejevs - Ģitāras spēle un kolektīvā muzicēšana;

Rūdolfs Missa - Saksofona spēle un kolektīvā muzicēšana;

Edgars Raila - Sitaminstrumentu spēle un kolektīvā muzicēšana;

Evija Belicka - Klavierspēle, kolektīvā muzicēšana, vispārējās klavieres, KCM flautas klases audzēkņiem;

Rita Barkāne - Vijoļspēle;

Diāna Luna, Dairis Ulmanis - Mūzikas mācība, solfedžo, mūzikas literatūra un kolektīvā muzicēšana;

Justīne Paupere, Guna Pūcīte-Skujāne  - Dziedāšana (mūsdienu ritma mūzika), kolektīvā muzicēšana, ritmika, vispārējās klavieres.

Mākslas nodaļas pedagogi:

Agnese Spridzāne;

Gunta Darbvare;

Līga Slišane;

Dace Grundmane;

Agnese Oleksāne.