• Izglītības iestāde ikvienam bērnam - iekļaujoša un personalizēta izglītība;
  • Mūsdienīga un kvalitatīva izglītība - IT nodrošinājums un procesa digitalizācija (digitālie mācību resursi);
  • Pedagogu profesionālās kapacitātes celšana - skola kā mācīšanās kopiena, kopēja sadarbība pašvaldībā.