Ropažu novada Kultūras attīstības stratēģija 2024.–2028. gadam (turpmāk – Stratēģija) ir pirmais Ropažu novada plānošanas dokuments, kas vērsts uz kultūras kā specifiskas nozares plānošanu vidējā termiņā, kurā tiek noteikti nozares stratēģiskie mērķi un rīcības. Stratēģija konkretizē Ropažu novada attīstības programmā un Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2022-2038 izvirzītos uzstādījumus kultūras nozarē un sniedz detalizētu izklāstu par turpmākajām darbībām, specifiskajiem mērķiem un uzdevumiem, kā arī sasniedzamajiem rezultātiem.

19.06.2024.

12. jūnijā apstiprināta Ropažu novada kultūras attīstības stratēģija 2024.-2028. gadam. 

Lēmums Nr. 3316

Ropažu novada kultūras attīstības stratēģija 2024.-2028. gadam

29.04.2024.

2024. gada 24. aprīlī Ropažu novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu Nr. 3223 “Par Ropažu novada Kultūras  attīstības stratēģijas 2024. - 2028. gadam pirmās redakcijas apstiprināšanu un nodošanu publiskai apspriešanai”.

Ropažu novada Kultūras attīstības stratēģija 2024.–2028. gadam (turpmāk – Stratēģija) ir pirmais Ropažu novada plānošanas dokuments, kas vērsts uz kultūras kā specifiskas nozares plānošanu vidējā termiņā, kurā tiek noteikti nozares stratēģiskie mērķi un rīcības. Stratēģija konkretizē Ropažu novada attīstības programmā un Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2022-2038 izvirzītos uzstādījumus kultūras nozarē un sniedz detalizētu izklāstu par turpmākajām darbībām, specifiskajiem mērķiem un uzdevumiem, kā arī sasniedzamajiem rezultātiem.

Ar Stratēģiju var iepazīties zemāk:

Ropažu novada Kultūras attīstības stratēģija 2024.–2028. gadam

Stratēģijas publiskā apspriešana notiks no 2024. gada 29. aprīļa līdz 2024. gada 29. maijam.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2024. gada 14. maijā Kultūras centrā “Ulbrokas Pērle” no plkst. 17:00 līdz 19:00.

Savu viedokli par Stratēģiju var izteikt brīvā formā vai izmantojot iesnieguma veidlapu https://www.ropazi.lv/lv/iesniegumu-veidlapas#iesniegums-ropazu-novada-pasvaldibai

Aicinām  izteikt viedokli par Stratēģiju:

Papildus informāciju par Stratēģiju var iegūt sazinoties ar Ropažu novada pašvaldības domes Izglītības, jaunatnes lietu, kultūras un sporta  departamenta Kultūras un sporta nodaļas vadītāju Oļģertu Lejnieku pa tālruni 29219763, vai rakstot uz e-pastu olgerts.lejnieks@ropazi.lv .