Ropažu novada Sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģija 2024.-2028. gadam nosaka sporta politikas pamatprincipus, mērķus, vidēja termiņa prioritātes, rīcības virzienus un pasākumu kopumu nākamajiem pieciem gadiem Pašvaldības sporta un aktīvās atpūtas īstenošanai, pamatojoties uz pašreizējās situācijas analīzi, pieejamo resursu un nozares novērtējumu, kā arī balstoties uz spēkā esošo teritorijas attīstības plānošanas dokumentu stratēģiskajiem uzstādījumiem.

Ropažu novada sporta un aktīvās atpūtas stratēģija

27.06.,2024., domes sēdes lēmums  Nr. 3341 par apstiprināšanu.

30.05.2024.

5. jūnijā plkst. 17:00 KC "Ulbrokas Pērle" aicinām uz publiskās apspriešanas sanāksmi par Ropažu novada sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģiju 2024. - 2028. gadam.

Sanāksme tiks organizēta hibrīda formātā ar iespēju piedalīties un uzdot jautājumus no sekojošām vietām:

  • Vangažu pilsētā - Vangažu pilsētas kultūras namā, Gaujas ielā 12
  • Ropažu pagastā – Ropažu Sporta centrā, Sporta ielā 2 k-1
  • Garkalnes pagastā – Garkalnes bibliotēkā, Vidzemes šoseja 33b

Ar Stratēģiju var iepazīties zemāk:

Ropažu novada Sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģija 2024.-2028. gadam

2024. gada 15. maijā Ropažu novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu Nr. 3733 “Par Ropažu novada sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģijas 2024. - 2028. gadam pirmās redakcijas apstiprināšanu un nodošanu publiskai apspriešanai”.

Ropažu novada sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģija 2024.–2028. gadam (turpmāk – Stratēģija) ir pirmais Ropažu novada plānošanas dokuments, kas vērsts uz kultūras kā specifiskas nozares plānošanu vidējā termiņā, kurā tiek noteikti nozares stratēģiskie mērķi un rīcības. Stratēģija konkretizē Ropažu novada attīstības programmā un Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2022-2038 izvirzītos uzstādījumus kultūras nozarē un sniedz detalizētu izklāstu par turpmākajām darbībām, specifiskajiem mērķiem un uzdevumiem, kā arī sasniedzamajiem rezultātiem.

Stratēģijas publiskā apspriešana notiks no 2024. gada 17. maija līdz 2024. gada 17. jūnijam.

Papildus informāciju par Stratēģiju var iegūt sazinoties ar Ropažu novada pašvaldības domes Izglītības, jaunatnes lietu, kultūras un sporta  departamenta Kultūras un sporta nodaļas vadītāju Oļģertu Lejnieku pa tālruni 29219763, vai rakstot uz e-pastu olgerts.lejnieks@ropazi.lv .

16.05.2024.

2024. gada 24. aprīlī Ropažu novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu Nr. 3247  “Par Ropažu novada Sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģijas 2024.-2028. gadam pirmās redakcijas apstiprināšanu un nodošanu publiskai apspriešanai”. 

Ropažu novada Sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģija 2024.-2028. gadam nosaka sporta politikas pamatprincipus, mērķus, vidēja termiņa prioritātes, rīcības virzienus un pasākumu kopumu nākamajiem pieciem gadiem Pašvaldības sporta un aktīvās atpūtas īstenošanai, pamatojoties uz pašreizējās situācijas analīzi, pieejamo resursu un nozares novērtējumu, kā arī balstoties uz spēkā esošo teritorijas attīstības plānošanas dokumentu stratēģiskajiem uzstādījumiem.

Ar Stratēģiju var iepazīties zemāk:

Stratēģijas publiskā apspriešana notiks no 2024. gada 17. maija līdz 2024. gada 17. jūnijam.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2024. gada 5. jūnijā Kultūras centrā “Ulbrokas Pērle” no plkst. 17:00 līdz 19:00.

Savu viedokli par Stratēģiju var izteikt brīvā formā vai izmantojot iesnieguma veidlapu https://www.ropazi.lv/lv/iesniegumu-veidlapas#iesniegums-ropazu-novada-pasvaldibai

Aicinām  izteikt viedokli par Stratēģiju:

Papildus informāciju par Stratēģiju var iegūt sazinoties ar Ropažu novada pašvaldības domes Izglītības, jaunatnes lietu, kultūras un sporta  departamenta Kultūras un sporta nodaļas vadītāju Oļģertu Lejnieku pa tālruni 29219763, vai rakstot uz e-pastu olgerts.lejnieks@ropazi.lv .