Skolas jaunuzceltajā ēkā 1936. gada 27. septembrī atklāta  6.-klasīgā pamatskola.

1956. gadā Ropažu skola kļuva par vidusskolu. 1971. gadā piebūvēja internātu. No 2016. -2017.gadam norisinājās skolas renovācija.

Ropažu vidusskola
Ropažu vidusskola 2
Ropažu vidusskola 4
Ropažu vidusskola 5
Ropažu vidusskola 6
Ropažu vidusskola 7
Ropažu vidusskola 7

 

Ropažu vidusskola 8
Ropažu vidusskola 8