Sabiedrības līdzdalības budžets ir daļa no Ropažu novada pašvaldības pamatbudžeta, kurš tiek apstiprināts līdz ar Ropažu novada pašvaldības domes lēmumu par katra nākamā gada budžetu. 

Sabiedrības līdzdalības budžets 2022. gadā ir EUR 100 000. Ropažu novada pašvaldības dome ar lēmumu var lemt par izmaiņām budžeta apmērā. Sabiedrības līdzdalības budžetam atvēlētais finansējums tiek sadalīts vienādi starp visiem Ropažu novadu veidojošajiem pagastiem un Vangažu pilsētai - ceturtā daļa katrai novadu veidojošajai teritoriālajai vienībai.

Pieteikumus Sabiedrības līdzdalības budžeta finansējumam var iesniegt no 1.septembra līdz 1.decembrim.

1
1
1
1
1
Sabiedrības līdzdalības projekti
1
1