Sabiedrības līdzdalības budžets ir daļa no Ropažu novada pašvaldības pamatbudžeta, kurš tiek apstiprināts līdz ar Ropažu novada pašvaldības domes lēmumu par katra nākamā gada budžetu. 

Sabiedrības līdzdalības budžets ir EUR 100 000. Ropažu novada pašvaldības dome ar lēmumu var lemt par izmaiņām budžeta apmērā. Sabiedrības līdzdalības budžetam atvēlētais finansējums tiek sadalīts vienādi starp visiem Ropažu novadu veidojošajiem pagastiem un Vangažu pilsētai - ceturtā daļa katrai novadu veidojošajai teritoriālajai vienībai.

Pieteikumus Sabiedrības līdzdalības budžeta finansējumam var iesniegt no 1.septembra līdz 1.decembrim.

2023.gada 8.februāra LĒMUMS, Nr.2023, (prot. Nr.59/2023,33.§)

Komisijas priekšsēdētājs - Haralds Burkovskis, Ropažu novada domes priekšsēdētājas otrais vietnieks;
Komisijas priekšsēdētāja vietniece - Agnese Frīdenberga, PROVIDUS vadošā pētniece, ārējais eksperts sabiedrības līdzdalības budžetēšanā;
Komisijas loceklis - Agnese Bērziņa, biedrības “Stopiņu Salaspils partnerība” pārstāvis; 
Komisijas loceklis - Arnis Lasmanis, Garkalnes pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes pārstāvis; 
Komisijas loceklis - Dace Helmane, ārējais eksperts, biedrības “Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts” pārstāvis; 
Komisijas loceklis - Elīna Sviridova, Vangažu pilsētas iedzīvotāju konsultatīvās padomes pārstāvis; 
Komisijas loceklis - Jana Mihailova, Ropažu pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes pārstāvis; 
Komisijas loceklis - Liene Pļaviņa, Stopiņu pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes pārstāvis;
Komisijas loceklis - Linda Čakše, Ropažu novada pašvaldības Attīstības, īpašumu un investīciju departamenta vadītāja; 
Komisijas loceklis - Māra Zebauere, biedrības “Stopiņu Politiski Represēto biedrība” pārstāvis; 
Komisijas loceklis - Terēza Luksa, Uzņēmēju konsultatīvās padomes pārstāvis; 
Komisijas loceklis - Uģis Urtāns, biedrības “Rodenpois” pārstāvis.

sabiedrības līdzdalība
1
projekti
1
1
1
1
1
Sabiedrības līdzdalības projekti
1
1