Sabiedrības līdzdalības budžets ir daļa no Ropažu novada pašvaldības pamatbudžeta, kurš tiek apstiprināts līdz ar Ropažu novada pašvaldības domes lēmumu par katra nākamā gada budžetu. 

Sabiedrības līdzdalības budžets ir EUR 100 000. Ropažu novada pašvaldības dome ar lēmumu var lemt par izmaiņām budžeta apmērā. Sabiedrības līdzdalības budžetam atvēlētais finansējums tiek sadalīts vienādi starp visiem Ropažu novadu veidojošajiem pagastiem un Vangažu pilsētai - ceturtā daļa katrai novadu veidojošajai teritoriālajai vienībai.

Pieteikumus Sabiedrības līdzdalības budžeta finansējumam var iesniegt no 1.septembra līdz 1.decembrim.

  • Komisijas priekšsēdētājs - Agnese Frīdenberga, PROVIDUS vadošā pētniece, ārējais eksperts sabiedrības līdzdalības budžetēšanā
  • Komisijas priekšsēdētāja vietniece - Agnese Bērziņa, Ropažu novada pašvaldības Attīstības, īpašumu un investīciju departamenta Projektu nodaļas projektu vadītāja

Komisijas locekļi: 

  • Līga Mekša, Ropažu novada pašvaldības Attīstības, īpašumu un investīciju departamenta Projektu nodaļas projektu vadītāja;
  • Kristīna Briķe, Ropažu novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas ainavu arhitekte; 
  • Terēza Luksa, Garkalnes pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes pārstāve; 
  • Elīna Sviridova, Vangažu pilsētas iedzīvotāju konsultatīvās padomes pārstāve;
  • Džineta Pētersone, Ropažu pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes pārstāve; 
  • Sigita Veide, Stopiņu pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes pārstāve;
  • Uģis Urtāns, biedrības “Rodenpois” pārstāvis;
  • Artūrs Skuja, “Stopiņu uzņēmēju biedrības” pārstāvis.