Sociālās uzņēmējdarbības grantu programma “Augšup”, ko īsteno SEB banka kopā ar Ķekavas, Mārupes, Olaines, Ropažu un Siguldas novadiem.

Vairāk par programmu: https://www.seb.lv/uznemumiem/biznesa-izaugsmei/grantu-programma-socialas-uznemejdarbibas-ideju-atbalstam

1
1
1
1
1
1
1
1
Augšup