Stopiņu novada dome 22.01.2020 ir pieņēmusi lēmumu  protokols Nr. 69, 3.1.p. "Par Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai īpašumu “Kaudzīšu iela 11”, “Vecpastari” un “Rijnieki”, Rumbulā, Stopiņu novadā" apstiprināšanu" un izdevusi saistošos noteikumus Nr. 6/20 "Lokālplānojums Stopiņu novada teritorijas plānojuma grozījumi īpašumu Kaudzīšu iela 11, “Vecpastari” un “Rijnieki”, Rumbula, Stopiņu nov., teritorijā".

Materiāli ir pieejami https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_16125


Paziņojums par lokālplānojuma ''Lokālplānojums teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai īpašuma Palienas iela 5, Līči , Stopiņu nov., teritorijā'' apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

Stopiņu novada dome 27.03.2019 ir pieņēmusi lēmumu protokols  Nr. 47 "Par “Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai īpašuma Palienas iela 5, Līči , Stopiņu nov., teritorijā” apstiprināšanu" (2.7.p.) un izdevusi saistošos noteikumus Nr. 6/19 "Stopiņu novada teritorijas plānojuma grozījumi īpašuma Palienas iela 5, Līči , Stopiņu nov., teritorijā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa".

Materiāli ir pieejami https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_14517


Paziņojums par “Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai Līčos, Stopiņu novadā īpašumu Koknešu iela 2, Koknešu iela 3, Koknešu iela 4, “Mazgravas” teritorijās” apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

Stopiņu novada dome 27.02.2019. ir pieņēmusi lēmumu , protokols Nr.45 "Par “Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai Līčos, Stopiņu novadā īpašumu Koknešu iela 2, Koknešu iela 3, Koknešu iela 4, “Mazgravas” teritorijās” apstiprināšanu" un izdevusi saistošos noteikumus Nr.4/2019 "Stopiņu novada teritorijas plānojuma grozījumi Līču ciema daļā - īpašumu Koknešu iela 2, Koknešu iela 3, Koknešu iela 4, “Mazgravas” teritorijās, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”. 

Materiāli ir pieejami: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_12197


LOKĀLPLĀNOJUMS Stopiņu novada Sauriešu ciema daļas sarkano līniju grozījumi. Paskaidrojuma raksts un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi


LOKĀLPLĀNOJUMS Stopiņu novada ciemu sarkano līniju grozījumi - Dreiliņu, Līču, Rumbulas, Ulbrokas, Upeslejas un Vālodzes ciemu daļām. Paskaidrojuma raksts.

Materiāli (t.sk grafiskā daļa) pieejami www.geolatvija.lv - https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_534