Ulbrokas muižai ir sena un bagāta vēsture. Agrākās ziņas ir no 1562. gada, kad kardināls firsts Radzivils pie Rīgas pilsētas robežām piešķīra zemes gabalu rātskungam Heinriham fon Ulenbrokam, kurš šeit nodibināja muižu. Ulbrokas muižas ansambļa galvenā ēka ir pils, kura saglabājusies pārbūvētā veidā. Pils celta 18. gs. beigās pēc pazīstamā Rīgas arhitekta K. Hāberlanda projekta. Ēkai ir sava neatkārtojama kultūrvēsturiska vērtība, kas atspoguļo gadsimtiem ilgās dzīves norises pie Daugavas, kā arī liecina par Rīgas arhitektu aktivitātēm provincē. 

Radiostacijas iela 21, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
GPS 56.9390 24.2853

Ulbrokas muiža