321

Nosaukums: Ar integrāciju saistīti pasākumi Muceniekos

Saīsinājums: Integrācija Mucenieki

Projekta numurs: LV-LOCALDEV-0007

Programma: Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014. – 2021. perioda programma “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība”

Partneri: Ropažu novada pašvaldība (Latvija) un Elverumes pašvaldība (The Municipality of Elverum; Norvēģija)

Projekta mērķis: Stiprināt integrācijas pasākumus Muceniekos un ar to saistītajā patvēruma meklētāju uzņemšanas centrā, veicinot daudzkultūru dialogu un ciešāku sadarbību starp pašvaldības kopienām, nodrošinot sporta un brīvā laika infrastruktūru.

Projektā plānotās aktivitātes: Lai veicinātu patvēruma meklētāju un vietējās sabiedrības mijiedarbību, projekta ietvaros tiks veikta Mucenieku stadiona rekonstrukcija, kas būs viena no galvenajām mērķa grupu satikšanās vietām, organizējot veselības veicināšanas, sporta un kultūras aktivitātes. Lai patvēruma meklētāju iesaiste vietējā kopienā būtu efektīva un celtu pašvaldības kapacitāti, sadarbībā ar Elverumes pašvaldību, kas ir Ropažu novada pašvaldības partneris projekta ietvaros, notiks mācību un pieredzes gūšanas komandējumi uz Latviju un Norvēģiju. Sadarbībā ar Elverumes pašvaldību tiks piesaistīti veselības, sporta un kultūras jomu eksperti ar mērķi gūt zināšanas un labās prakses pieredzi patvērumu meklētāju integrācijai vietējā kopienā. Lai veiksmīgi noritētu mērķa grupu iesaiste aktivitātēs projektā tiks iesaistīts dienas centrs “Mucenieki” un Patvērumu meklētāju izmitināšanas centrs.

Projekta ietvaros plānotas veselības veicināšanas, sporta un kultūras aktivitātes, kurās vienkopus tiks iesaistīti gan patvērumu meklētāji, gan vietējā sabiedrība. Veselības veicināšanas aktivitāšu ietvaros notiks divi Veselības dienu pasākumi. Sporta aktivitāšu ietvaros – vingrošana vispārējās veselības stiprināšanai, zumbas nodarbības fiziskās veselības stiprināšanai, joga jauniešiem un pieaugušajiem, futbola nodarbības bērniem un pieaugušajiem, divi orientēšanās pasākumi, dienas nometne bērniem un jauniešiem un divi Sporta dienu pasākumi. Veselības un sporta aktivitāšu programma lielākoties koncentrēta Muceniekos - telpās un brīvā dabā, par satikšanās platformu izmantojot projekta ietvaros rekonstruēto stadiona laukumu. Savukārt kultūras aktivitāšu ietvaros patvēruma meklētājiem būs iespēja piedalīties tradicionālo svētku svinēšanā, piedaloties Vasaras saulgriežu svētkos, Lieldienu pasākumā, kā arī kultūrvēstures izzināšanā, piedaloties Mantojuma dienās. Kultūras aktivitātes koncentrētas Ropažos, lai gūtu plašāku redzējumu un iepazītu citus novada ciemus.

Projekta mērķa grupas ir patvēruma meklētāji un vietējā sabiedrība.

Plānotie projekta rezultāti:

  • Rekonstruēts 1 sporta laukums Muceniekos.
  • Gūtas zināšanas un pārņemta labā prakse patvēruma meklētāju iesaistei vietējā kopienā.
  • Noorganizēti 14 veselības veicināšanas, sporta un kultūras pasākumi.
  • Izdota labās prakses rokasgrāmata patvēruma meklētāju integrācijai vietējā kopienā.
  • Projekta aktivitātēs iesaistīti 5000 dalībnieku.

Projekta īstenošanas laiks: 01.10.2021. – 30.04.2024.

Projekta kopējais finansējums: EUR 750 000,00 (100% EEZ finanšu instrumenta līdzfinansējums)

Projekta vadītāja: Līga Mekša, tālr. 25483904, liga.meksa@ropazi.lv

Projekts tiek īstenots programmā “Vietējās attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība”, ko līdzfinansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija, izmantojot EEZ grantus.

Vairāk informācijas:

https://eeagrants.lv/2021/11/29/ar-integraciju-saistiti-pasakumi-muceniekos/

https://eeagrants.org/

1
321

 

123