1

Vangažu pilsētas bibliotēkas (VPB) vēsture aizsākusies 1972.gadā kā Vangažu ciemata bērnu bibliotēkai. Kopš 2021.gada Bibliotēka ir pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde. Bibliotēkas krājumu veido aptuveni 16000 vienību. Plašajās 250 m2  telpās ikviens apmeklētājs neatkarīgi no vecuma un gaumes, spēs apmierināt savas informacionālās vajadzības.

Bibliotēkā pieejama nozaru literatūra un daiļliteratūra, periodiskie izdevumi (~40 nosaukumi), novadpētniecības materiāli, bezmaksas interneta pakalpojumi un datorpakalpojumi (t.sk. kopēšana, skenēšana, datorizdruka, laminēšana). Pieejams arī plašs bērnu un jauniešu literatūras klāsts, kā arī periodiskie izdevumi pirmsskolas un skolas vecuma bērniem un jauniešiem. Bibliotēka regulāri organizē izstādes un pasākumus par dažādiem sabiedrībā aktuāliem tematiem un aicina piedalīties gan lielus, gan mazus.

1
4
3
1
2

 

 

 

 

Aicinām izmantot attālinātos pakalpojumus:

  • Reģistrējies attālinātajiem pakalpojumiem aizpildot anketu tiešsaistē 
  • Aicinām izmantot e-grāmatu bibliotēku www.3td.lv

Piekļuves datus iespējams saņemt, sazinoties ar bibliotēku:

*Vangažu pilsētas bibliotēkas maksas pakalpojumu veidi un cenas