PAZIŅOJUMS par Ropažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2038. gadam 1.redakcijas, Ropažu novada attīstības programmas 2022.-2028. gadam 1.redakcijas un stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata projekta publisko apspriešanu (26.11.2021.)
 

Publiskās apspriešanas termiņš:

Publiskās apspriešanas termiņš ir no 2021. gada 29. novembra līdz 2022. gada 23. janvārim.

Materiāli ir pieejami:

 1. Drukātā veidā Ropažu novada pašvaldības pārvaldēs:

Stopiņu pagasta pārvaldē: Institūta ielā 1A,  Ulbrokā, Stopiņu pag.;

Ropažu pagasta pārvaldē: Sporta ielā 1, Ropažos, Ropažu pag.;

Garkalnes pagasta pārvaldē:  Brīvības gatvē 455, Rīgā;

Vangažu pilsētas pārvaldē:  Meža ielā 1, Vangažos

 1. Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā Ģeolatvija:
 2. Ropažu novada pašvaldības mājas lapā www.ropazi.lv  sadaļā Pašvaldība / Attīstība;

Vides pārskata projekts pieejams arī tā izstrādātāja SIA “Grupa93” mājas lapā: https://www.grupa93.lv/lv/  (saite uz vides pārskatu: https://www.grupa93.lv/wp-content/uploads/projekti/Attistibas_programmas/Ropazi/Ropazu_novada_IAS_AP_Vides_parskata_projekts.pdf)

Priekšlikumu iesniegšana:

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt līdz 2022. gada 23. janvārim (elektroniskā paraksta zīmogs vai pasta zīmogs) kādā no sekojošiem veidiem:

 1. Ievietojot Ropažu novada pārvaldēs esošajās iesniegumu pastkastēs:
  • Ulbrokā Institūta ielā 1A,
  • Ropažos Sporta ielā 1,
  • Rīgā Brīvības gatvē 455,
  • Vangažos Meža ielā 1;
 2. Nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu, adresējot pašvaldībai uz e-pastu novada.dome@ropazi.lv;
 3. Iesniedzot valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā Ģeolatvija:
  • par Ropažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2022.-2038. gadam un vides pārskatu

https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_19160

AP Quer kods 1

  • par Ropažu novada attīstības programmu 2022.-2028. gadam un vides pārskatu

https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_19162

 

Quer kods AP 2

Apspriešanas sanāksme:

Visu dokumentu kopēja apspriešanas sanāksme notiks attālināti 2022. gada 13. janvārī plkst. 17.00. 

Apspriešanas sanāksme notiks Zoom vidē: https://ej.uz/RopaziAP

Apspriešanas sanāksme būs skatāma arī tiešraidē pašvaldības Youtube kontā un www.ropazi.lv ar iespēju uzdot jautājumus tiešsaistē.

Konsultācijas:

Ja vēlaties saņemt konsultāciju par plānošanas dokumentiem klātienē, iepriekš jāpiesakās pie Ropažu novada Attīstības, īpašumu un investīciju departamenta direktora p.i. Lindai Čakšei pa tālruni 27757382 vai uz epastu linda.cakse@ropazi.lv.

Ja vēlaties saņemt konsultāciju par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskatu, jāpiesakās zvanot vai rakstot vides pārskata izstrādātājam SIA “Grupa93” (Krišjāņa Barona iela 3–4, Rīga, info@g93.lvwww.g93.lv, tālr. 27373939).

Ropažu novada domes 13.11.2021 sēdes lēmums "Par Ropažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 1.redakcijas un Attīstības programmas 1.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai"' 

Ropažu novada attīstības programmas 2022-2028 Rīcības plāna projekts

Ropažu novada attīstības programmas 2022-2028 Stratēģiskās daļa

Ropažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2022.-2038.gadam attīstības programma 2022.-2028.gadam. Esošās situācijas raksturojums

Ropažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2022-2038. Projekts