Notiek otrdienās plkst.15:00.

  • 07.05.2024, 21.05.2024, 04.06.2024, 18.06.2024, 02.07.2024, 16.07.2024, 30.07.2024, 13.08.2024, 27.08.2024, 10.09.2024, 24.09.2024, 08.10.2024, 22.10.2024, 05.11.2024, 19.11.2024, 03.12.2024, 17.12.2024.

Komitejas priekšsēdētājs: Guntars Kniksts

Komitejas priekšsēdētāja vietnieks: Guntis Kampe

Vita Paulāne, Guntis Kampe, Lelde Sturme, Atis Senkāns, Gundars Krievs, Guntars Jankovs, Haralds Burkovskis, Renāte Gremze, Guntars Kniksts, Signe Grūbe, Pēteris Salenieks.

Attīstības komiteja, sekretāre I.Apsīte, tālr. +371 25463308.

Deputātu kvoruma trūkuma dēļ, Attīstības komitejas sēde nenotika.