Notiek otrdienās plkst.15:00:

  • 06.06.2023.
  • 20.06.2023.
  • 04.07.2023.
  • 18.07.2023.
  • 01.08.2023.
  • 15.08.2023.
  • 29.08.2023.

Komitejas priekšsēdētājs: Guntars Kniksts
Komitejas priekšsēdētāja vietnieks: Guntis Kampe

Vita Paulāne, Guntis Kampe, Lelde Sturme, Atis Senkāns, Jānis Romāns, Haralds Burkovskis, Jevgēnijs Sergejevs, Renāte Gremze, Guntars Kniksts, Signe Grūbe, Gundars Krievs.

Attīstības komiteja, sekretāre I.Apsīte, tālr. +371 25463308.

Deputātu kvoruma trūkuma dēļ, Attīstības komitejas sēde nenotika.