1. Lietotājus Garkalnes bibliotēkā reģistrē, klātienē (uzrādot personu apliecinošu dokumentu ar personas kodu) vai attālināti (ar kādu no e-identitātes apstiprināšanas veidiem). Lietotājs sniedz sekojošu kontaktinformāciju: dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, e-pasts.


2. Lietotājus līdz 16 gadu vecumam Garkalnes bibliotēkā reģistrē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un viena no vecāku vai likumiskā pārstāvja rakstveida piekrišanu (galvojumu).

3. Reģistrējoties bibliotēkā, lietotājam jāiepazīstas ar Garkalnes bibliotēkas lietošanas noteikumiem un  ar savu parakstu jāapstiprina šo noteikumu ievērošana.

4. Mainot vārdu vai uzvārdu, lasītājam par izmaiņām jāpaziņo, uzrādot šo faktu apliecinošu dokumentu.

1. – 30. aprīlis Izstāde “Grāmatu jaunumi aprīlī”
4. – 14. aprīlis Grāmatu izstāde “ Lieldienas latviešu tautasdziesmās un ticējumos”
19. – 30. aprīlis Dzejniecei Kornēlijai Apškrūmai – 85 veltīta grāmatu izstāde “Mīļvārdiņi”

 Februārī paredzētās grāmatu izstādes

Skaidrītei Kaldupei 100 "Meža mozaikas" 01.02-28.02.

kaldupe

 

Miermīlim Steigam 95 "Melnais klauns" 01.02.-28.02.

miermilis

 

Ziemas Olimpiskajām spēlēm un ziemas sporta veidiem veltīta grāmatu izstāde 01.02.-19.02.