Notiek otrdienās plkst.13:00.

  • 04.06.2024, 18.06.2024, 02.07.2024, 16.07.2024, 30.07.2024, 13.08.2024, 27.08.2024, 10.09.2024, 24.09.2024, 08.10.2024, 22.10.2024, 05.11.2024, 19.11.2024, 03.12.2024, 17.12.2024.

Komitejas priekšsēdētāja: Ludmila Vorobjova

Komitejas priekšsēdētājas vietnieks: Haralds Burkovskis

Vita Paulāne, Ainārs Vaičulens, Daiga Brigmane, Lelde Sturme, Haralds Burkovskis, Ritvars Ziedonis, Ludmila Vorobjova, Renāte Gremze, Signe Grūbe, Pēteris Salenieks, Rita Riekstiņa-Dolģe.

Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komiteja, sekretāre J.Bluka, tālr. +371 25629232.

NENOTIEK, jo nav izskatāmu jautājumu.