1

No 22. janvāra līdz 5. februārim Ropažu novada pašvaldība aicina iedzīvotājus izteikt viedokli par diviem saistošo noteikumu projektiem:

Ropažu novada pašvaldības saistošo noteikumu projekti ir publicēti  tīmekļa vietnē www.ropazi.lv sadaļā Pašvaldība/Normatīvie akti/Saistošo noteikumu projekti (https://www.ropazi.lv/lv/saistoso-noteikumu-projekti).

Savu viedokli par saistošo noteikumu projektiem iedzīvotāji var izteikt brīvā formā vai izmantojot iesnieguma veidlapu https://www.ropazi.lv/lv/iesniegumu-veidlapas#iesniegums-ropazu-novada-pasvaldibai

Aicinām  izteikt viedokli par saistošo noteikumu projektu: