Projekti
1
Foto: Iluta Jaunžeikare un Jānis Sijāts
1

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Ropažu novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.

Projekts “Greenways of Latvia” (“Zaļie ceļi Rīga – Viļaka”) tiek īstenots pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros un to līdzfinansē Eiropas Savienība.

2023.gada 12.maijā Kubulu kultūras namā notika projekta “Latvijas zaļie ceļi” atklāšanas pasākums, kur vienlaikus arī notika projekta vadības komitejas sēde. Pasākumā piedalījās Ropažu novada pašvaldības, Balvu novada pašvaldības, Vidzemes tūrisma asociācijas un Gulbenes novada pašvaldības pārstāvji.

Pasākuma laikā klātesošie tika iepazīstināti ar projekta mērķiem, uzdevumiem, aktivitātēm, statistikas datiem no skaitītājiem, atgādināts par vēsturiskām dzelzceļa līnijām Latvijā un informēts par Zaļo ceļu attīstību Eiropā.

Pēc oficiālā pasākuma daļas visiem interesentiem bija iespējams doties velo izbraukumā pa zaļo ceļu Kubuli-Sita-Kubuli un/vai Kubuli -Vīksna-Kubuli.

Projekta ietvaros Zaļie ceļi paplašināsies – tiks marķēts posms Ieriķi – Gulbene un Siguldas novada posms jau marķētajā līnijā “Rīga-Ērgļi”, uzstādītas barjeras, brīdinājuma zīmes autovadītājiem, atjaunoti vēsturiskie betona stabiņi, izdota karte posmam Gulbene – Viļaka, nodrošināta publicitāte vietējos laikrakstos, izgatavota projekta prezentreklāma, katrs no dalībniekiem organizēs projekta veicināšanas pasākumus, kā arī notiks pieredzes apmaiņas braucieni Īrijā un Vidzemē.

Projekta īstenošanas termiņš ir līdz 2023.gada 15.novembrim.

1
Foto: Iluta Jaunžeikare un Jānis Sijāts
1
Foto: Iluta Jaunžeikare un Jānis Sijāts

 

1
Foto: Iluta Jaunžeikare un Jānis Sijāts