Ceļi, satiksme
1

Valsts SIA “Autotransporta direkcija” (turpmāk – ATD) 2024. gada 1.februārī  saņemta Ropažu novada pašvaldības vēstule pēc iedzīvotājas iesnieguma ar lūgumu darba dienās pagarināt līdz Cekulei reģionālās nozīmes maršrutu reisus, kuri šobrīd kursē tikai līdz Jauncekulei, tā kā pēc iesniedzējas minētā, uz doto brīdi uz Cekuli kursē tikai 6 autobusu reisi dienā.

Šobrīd uz un no Cekules kopā kursē deviņi reisi darba dienās un deviņi reisi brīvdienās. No visiem reģionālās nozīmes maršrutu Nr.6835 Rīga-Upeslejas-Jauncekule un Nr.5530 Rīga-TEC-2-Saurieši-Jauncekule-Cekule reisiem, kuri darba dienās kursē uz  un no Jauncekuli, seši reisi neiebrauc Cekulē. Saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 13. jūlija noteikumu Nr. 634 „Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršruta tīklā” 171. punktu, ATD lūdza Rīgas plānošanas reģionu izvērtēt minēto ierosinājumu un sniegt viedokli par papildu reisu uz Cekuli nepieciešamību.

Rīgas plānošanas reģions, sazinoties ar iesniedzēju,  sniedza viedokli, ka visvairāk pasažieriem  nepieciešams pagarināt līdz Cekulei reģionālās nozīmes maršruta Nr.6835 “Rīga-Upeslejas-Jauncekule” reisu plkst.21.20 no Rīgas un reģionālās nozīmes maršruta Nr.5530 “Rīga-TEC-2-Saurieši-Jauncekule-Cekule” reisu plkst.16.20 no Rīgas (attiecīgi nosakot reisa plkt.17.30 no Jauncekules atiešanas laiku plkst.17.35 no Cekules), tādejādi būtiski uzlabojot iedzīvotāju pieejamību sabiedriskajam transportam.

Jautājums tika iesniegts izskatīšanai Sabiedriskā transporta padomes 1. marta sēdē, un tika pieņemts lēmums uz eksperimenta laiku uz četriem mēnešiem pagarināt minēto reisu izpildi līdz Cekulei. Grozījumi stāsies spēkā 1. maijā. Informācija par aktuālajiem kustības sarakstiem pieejama uzziņu portālā www.1188.lv, vai ATD mājas lapā www.atd.lv.

1