Kultūra Ukrainas atbalstam
1

Februāris latviešu kalendārā jau izsenis atzīmēts kā sveču mēnesis un tas iesākas ar Sveču dienu, kas svinama 2.februārī. Sveču dedzināšana un liešana noteikti ir galvenā Sveču dienas tradīcija, tādēļ šoreiz, atsaucoties Ropažu pagasta senioru kopas vadītājas Spodras Kalniņas aicinājumam, Ropažu vidusskolas mājturības korpusa telpās kopā pulcējās aktīvie Ropažu pagasta iedzīvotāji, un Ropažu vidusskolas skolotājas Solvitas Liepiņas vadībā gatavoja ierakumu sveces Ukrainas karavīriem.

Šo praktisko darbnīcu ar savu klātbūtni, sirsnīgu uzrunu un aktīvu līdzdalību pagodināja Ukrainas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijas Republikā – Oleksandrs Miščenko. Vēstnieks uzrunāja ikvienu, stāstot par kara postu un ukraiņu neizsīkstošo ticību uzvarai, par dažādām palīdzības sniegšanas iespējām. O.Miščenko bija ļoti pateicīgs par iedzīvotāju iniciatīvu, kas stiprina Latvijas ciešo draudzību ar Ukrainu un palīdz pārvarēt grūtos laikus.

Īpaši pateicības vārdi tika veltīti Ropažu iedzīvotājam Lotāram Saulem par uzņēmību un palīdzību materiālu sagādāšanā sveču gatavošanas darbnīcai, kā arī sadarbības veicināšanu un ziedojumu sūtījumu personīgu nogādāšanu uz Bojarku un Bahmutu un citām pilsētām Ukrainā.

Visiem kopā darbojoties, nepilnu divu stundu laikā tika izgatavotas 500 sveču sagataves, no tām ar parafīnu salietas un gatavas lietošanai - 140 sveces. Sveču liešana vēl turpināsies, jo tuvākajā laikā tiek plānots ziedojumus un arī sveces nogādāt Ukrainā karavīriem.

Paldies IKVIENAM, kurš piedalījās darbnīcā un katrā svecē ielika savu sirds siltumu, ticību, mīlestību un pārliecību MIERAM!

Valda Eglīte

Vadītājas vietniece saimnieciskos jautājumos - Ropažu Kultūras centrs
valda.eglite [at] ropazi.lv