1

2024. gadā īstenos piecas sabiedrības līdzdalības budžetam pieteiktās iniciatīvas Ropažu novadā.

  • “Ulbrokas sporta kompleksa vingrošanas zonas papildināšana ar āra spēka trenažieri”, finansējuma apjoms 9922,00 EUR;
  • “Āra trenažieru laukuma papildinājums Upesciemā”, finansējuma apjoms 9922,00 EUR;
  • “Daudzfunkcionāla lapene Silakrogā”, finansējuma apjoms 10 000 EUR;
  • “Kākciema simbols, identitātes zīme”, finansējuma apjoms 9980.17 EUR;
  • “Suņu pastaigu laukums “Sila suņi”, finansējuma apjoms 9652,00 EUR.

Lēmums par projektu īstenošanu pieņemts 12. jūnija domes sēdē. Visas norādītās summas ir projekta iesniedzēju aprēķinātās īstenošanas izmaksas, un tās norādītas ar pievienotās vērtības nodokli.

No 2023. gadā apstiprinātajiem 9 projektiem - divi ir īstenoti, seši ir īstenošanā un vienu nolemts neīstenot. No 2022. gadā apstiprinātajiem 10 projektiem – četri ir īstenoti, seši ir īstenošanas procesā.

Ar informāciju par sabiedrības līdzdalības budžetu var iepazīties: https://www.ropazi.lv/lv/sabiedribas-lidzdalibas-budzets

Ropažu novada pašvaldība kopš 2022. gada organizē sabiedrības līdzdalības projektu konkursu, šim mērķim pašvaldības budžetā atvēlot 100 000 EUR gadā, lai veicinātu pašvaldības administratīvās teritorijas iedzīvotāju iesaisti teritorijas attīstības jautājumu izlemšanā. 2024. gadam tika saņemti 10 projektu pieteikumi, no kuriem 6 konkursa komisija nodeva sabiedrības balsojumam.