Konkursi Pašvaldība Vide
1

Jau otro gadu Ropažu novadā organizējam konkursu, lai apzinātu sakoptākās sētas mūsu novadā. No 2024. gada 10. jūnija līdz 28. jūnijam aicinām  pieteikt objektu vai īpašumu sekojošās nominācijās:

  • Lauku sēta;
  • Savrupmāja pilsētā vai ciemā;
  • Daudzdzīvokļu mājas pagalms;
  • Daudzdzīvokļu mājas balkons;
  • Pakalpojumu, ražošanas vai sabiedrisks objekts (uzņēmumi, iestādes).

Anketu aizpildīt var:

  • elektroniski: https://ej.uz/zek8
  • vai klātienē Klientu apkalpošanas centros pagastu un pilsētas pārvaldēs.
  • Pieteikt var jebkuru objektu vai īpašumu, kas atrodas Ropažu novada administratīvajā teritorijā. 
  • Pirms pieteikuma iesniegšanas jāsaņem objekta īpašnieka piekrišana dalībai Konkursā. Konkursa komisijai ir tiesības nevērtēt pieteikto objektu, ja sazinoties ar īpašnieku tiek konstatēts, ka nav saņemta īpašnieka piekrišana dalībai konkursā.

Konkursa Komisija izvērtēs labākos pretendentus katrā nominācijā. Objektu vērtēšana dabā notiks no 2024.gada 8.-19. jūlijam, ja nepieciešams, Komisija var pagarināt objektu vērtēšanas laiku.

Pirmo trīs vietu ieguvēji katrā nominācijā saņems balvas: 1. vieta - 200 EUR vērtībā, 2. vieta - 150 EUR vērtībā, 3. vieta - 100 EUR vērtībā. Komisijai ir tiesības piešķirt arī 4 veicināšanas balvas 50 EUR vērtībā. 

Konkursa mērķis ir veicināt sakoptas, labiekārtotas, videi draudzīgas dzīves un darba vides veidošanu Ropažu novadā; izkopt novada iedzīvotāju gaumi un izdomu, dabas skaistuma izpratni; sekmēt daiļdārzu veidošanu novadā un sakoptu teritoriju skaita pieaugumu; veicināt tūrisma attīstību, Ropažu novada viesu vēlmi apmeklēt un iepazīt sabiedriskos objektus; popularizēt konkursa uzvarētāju pieredzi un sasniegumus pašvaldības informācijas kanālos; celt novada iedzīvotāju un uzņēmēju pašapziņu un lepnumu par savu paveikto darbu.