Izglītība Pašvaldība
1

18.maijā kultūras centrā “Ulbrokas  Pērle” uz 2021./2022.mācību gada noslēguma semināru pulcējās Ropažu novada pirmsskolu pedagogu saime. Klausījāmies psihoterapeita Artūra Miksona lekciju par emocionālo veselību, saņēmām laba vēlējumus no Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājas Vitas Paulānes un IJKS departamenta Izglītības nodaļas vadītājas Vijas Tomiņas un suminājām aktīvākās Ropažu novada pirmsskolu skolotājas.  

Pēc administratīvi teritoriālās reformas Ropažu novadā ir deviņas  izglītības iestādes, kurās realizē pirmsskolas izglītības programmu, un ikviena no tām ir īpaša un nozīmīga gan savā pagastā, gan visā novadā.  

Šis mācību gads ir bijis izaicinājumiem pilns - mēs mācījāmies būt kopā, jo kopā darbojoties ir lielākas iespējas audzēt savu profesionalitāti,  mācījāmies draudzēties un sadarboties, dalīties ar savu pieredzi. Nevar apgalvot, ka šīs prasmes ir apgūtas pilnībā, tomēr esam paveikuši gana daudz - ir notikuši gan pieredzes apmaiņas semināri, gan vieslektoru lekcijas un kursi, gan savstarpējas diskusijas par pirmsskolām aktuālajiem jautājumiem. 

Pateicību par ieguldīto darbu ir pelnījis ikviens pirmsskolās strādājošais pedagogs, pedagoga palīgs un tehniskais darbinieks, tomēr īpaši lielo paldies par drosmi un uzdrīkstēšanos dalīties ar saviem labās prakses piemēriem savā novadā šajā mācību gadā no Ropažu novada IJKS departamenta saņēma PII “Pienenīte” skolotājas Marika Pumpure, Vineta Gurtiņa, Baiba Bezdelīga Briede, Ropažu vidusskolas pirmsskolas skolotājas Jolanta Kleinberga un Guna Zenoviča, PII “Jancis” skolotāja Ieva Ošeniece un PII “Annele” skolotāja Raina Lāzere. 

Par dalību “Skola 2030” konferencē “Praktiski. Lietpratībai. Vidzeme” - PII ”Annele” skolotājas Daiga Veisa, Baiba Vāvere, Sarmīte Apīne un Liene Bērziņa un PII ”Pienenīte” skolotāja Agnese Ušacka.

Atzinība par aktīvu dalību pieredzes apmaiņas semināros PII “Annele”, PII “Pienenīte” un Ropažu vidusskolas pirmsskolai.

Lai ražīgs, mierīgs un veldzējošs mums visiem vasaras cēliens, un - uz jauniem sasniegumiem jaunajā mācību gadā!