Pašvaldība Sociālais atbalsts
1

Mājokļa pabalsts ir paredzēts mājsaimniecībām, kuru ienākumi ir nepietiekami, lai norēķinātos par izdevumiem mājoklim.

Pašvaldības no 1. oktobra, piešķirot mājokļa pabalstu (jau par septembra rēķiniem, kuri tiks iesniegti oktobrī), pabalsta aprēķinam piemēros koeficientu 3.

Palielinājuma rezultātā garantētā minimālā ienākuma (GMI) slieksnis mājokļa pabalsta aprēķinam būs 327 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 228 eiro pārējām personām mājsaimniecībā.

Paaugstināts koeficients dod iespēju kvalificēties mājokļa pabalstam mājsaimniecībām ar nedaudz augstākiem ienākumiem nekā iepriekš, līdz ar to saglabāt mājsaimniecības rīcībā vairāk līdzekļu ikdienas izdevumu apmaksai, tai skaitā pārtikas iegādei.

Iesniegumus Sociālajā dienestā varēs iesniegt no 1. oktobra, arī elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu iesniegumu un nepieciešamos dokumentus nosūtot uz e-pastu: socialais.dienests@ropazi.lv

Iesniegums mājokļa pabalstam