Aktualitāte

No 2023.gada 18. septembra līdz 29. septembrim Latvijā notiks starptautiskās militārās mācības “Sudraba Bulta 2023”, kuras organizē Sauszemes spēku mehanizētā kājnieku brigāde. Militāro mācību mērķis ir trenēt un pilnveidot iesaistīto vienību spējas plānot un vadīt militārās operācijas, lai sagatavotos vienotai uzdevumu izpildei, kā arī sadarbībā ar Kanādas bruņotajiem spēkiem (BS) veikt kārtējās NATO paplašinātās klātbūtnes Latvijā kaujas grupas rotācijas.

Militāro mācību norise plānota ārpus Ādažu militārā poligona, Rīgas pilsētā, Ādažu, Ropažu, Saulkrastu, Siguldas un Jēkabpils novados. Mācībās piedalīsies NBS un sabiedroto – NATO paplašinātās kaujas grupas karavīri, kā arī tiks izmantota kaujas tehnika.

Ropažu novadā mācības notiks šādā adresē: Cekules iela 17, Cekule, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, VZD kadastra numurs 80960060065.

1
1

Mācību ietvaros minētajās teritorijās tiks veikta teritorijas izlūkošana, taktiskie manevri un izvietota kaujas tehnika. Karavīri pārvietosies ar kājām pa meža apvidu, tehnika pārvietosies tikai pa jau esošiem ceļiem un stigām, neveidojot jaunas brauktuves. Mācību laikā tiks lietota mācību munīcija (salūtmunīcija), sprādzienimitācijas līdzekļi un dūmu granātas.

Mācību apvidos tiks norīkotas teritorijas bojājumu novērtēšanas grupas, kuras sekos karavīru un tehnikas darbībai mācību vietās. Pēc mācībām izmantotā teritorija tiks sakopta un atstāta sākotnējā stāvoklī.