detālplānojumi – apstiprināšana
PAZIŅOJUMI

Ropažu novada pašvaldības dome 2023. gada 6. septembra sēdē pieņēma lēmumu Nr.2666 “Par grozījumiem Garkalnes novada domes 25.11.2014. lēmuma “Par detālplānojuma zemes vienībai Kungu iela 17 apstiprināšanu”, protokols Nr.19, 17.§, pielikumā “Administratīvais līgums par detālplānojuma “Garkalnes novads, Upesciems, Kungu iela 17, kadastra Nr.80600110067” īstenošanu Nr.__”” (prot. Nr.75/2023,4.§) un lēmumu Nr.2667 “Par grozījumiem Garkalnes novada domes 27.11.2018. lēmuma Nr. 590 “Par detālplānojuma zemes vienībai “Kungu ielā 19” apstiprināšanu”, protokols Nr.28, 2.§, pielikumā “Administratīvais līgums par detālplānojuma “Garkalnes novads, Upesciems, Kungu iela 19, kadastra Nr.80600110168” īstenošanu Nr.1/2018”” (prot. Nr.75/2023,4.§).

Ar lēmumu, vienošanos par administratīvo līgumu grozījumiem, kā arī ar administratīvo līgumu konsolidētajām redakcijām iespējams iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā: