1

Paziņojums par Ropažu novada Stopiņu pagasta teritorijas plānojuma grozījumu nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Ropažu novada pašvaldības dome 2022.gada 28.septembrī pieņēma lēmumu Nr.1578 (prot.Nr.48/2022,5.§) nodot Ropažu novada Stopiņu pagasta teritorijas plānojuma grozījumu projektu publiskajai apriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai, nosakot publiskās apspriešanas termiņu četras nedēļas.

Publiskās apspriešanas laiku noteikt: no 2022.gada 10.oktobra līdz 2022.gada 7.novembrim.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2022.gada 24.oktobrī plkst.18.00 kultūras centrā “Ulbrokas Pērle” (konferenču zālē), Institūta ielā 3, Ulbrokā, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā.

Ar Ropažu novada Stopiņu pagasta teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijas materiāliem iespējams iepazīties:

  • Ropažu novada pašvaldības Ulbrokas valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Institūta ielā 1A, Ulbrokā, Stopiņu pagastā,
  • Ropažu novadā. Ropažu novada pašvaldības tīmekļa vietnē ŠEIT;
  • Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_16039.

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt vai nosūtīt:

  • pa pastu Ropažu novada pašvaldībai, Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130,
  • elektroniskie dokumenti nosūtāmi uz e-pastu novada.dome@ropazi.lv vai
  • Valsts vietotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

Papildus informāciju par Ropažu novada Stopiņu pagasta teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakciju var iegūt sazinoties telefoniski vai e-pastā ar teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes vadītāju Ropažu novada pašvaldības telpiskās attīstības plānotāju Andru Valaini, e-pasts: andra.valaine@ropazi.lv, tālr.23280141. vai izstrādātāju.

Apmeklētāju pieņemšana iespējama pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 23280141.