INFORMĀCIJA
PAZIŅOJUMI
1

Stopiņu pagasta teritorijas plānojums atrodams šeit https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_6293