Bibliotēkas
1

Rudens mēnešus Vangažu pilsētas bibliotēku iekrāsojis dažādās krāsās, pilsētas iedzīvotājiem piedaloties eTwinning starptautiskā projekta “City outfit in Autumn” sadarbības aktivitātē.

Cik sirsnīgi, mīļi un interesanti ir kopā satikties mūsu pilsētas dažādu paaudžu mākslas darbiem: tamborētiem vai adītiem apļiem, kvadrātiem (rokdarbnieki – I.Bērziņa, I.Kopmane, I.Lījvaka, O.Liekniņa, V.Šmite, A.Cibuļska, D.Kosīte, I.Zablocka, L.Marudina, RAC “Vangaži”Amatnieku kopa, projekta dalībnieces); vēja zvani no koku zariem, čiekuriem, eksotiskiem elementiem un gravējumu koka dēlī (PII Jancis 7.grupa un sk. A.Mika – Larionova, Vangažu vidusskolas 0.b klase un sk. N.Jakovļeva); radošas stikla laternas (Vangažu Mūzikas un mākslas skolas 3.kurss un sk. I.Linde, Vangažu vidusskolas 0.c klase un sk. I.Brizga, T.Meikšāne); stilizēti lietussargi viens par otru krāšņāki (PII Jancis un sk. A.Geiba, Vangažu vidusskolas 0.a klase un sk. N.Karpova, R.Šmite, 8.a klase un sk. B.Toča).

Šajā radošajā darbošanās procesā viens no atslēgu vārdiem visiem bija Prieks -  vienkārši būt pašam: aktīvam, dinamiskam, pilnā vitalitātē. “Ja tu kaut ko vēlies, visa pasaule sadodas rokās, lai tava vēlme piepildītos”, par to mēs pārliecinājāmies, skatoties uz veidotajiem darbiem, kad Vangažu pilsētas mazi un lieli iedzīvotāji apvienojušies radošiem spēkiem. Paldies par kopīgo kopdarbu! Mums tas izdevās!

Šos skaistos mākslas darbus varēs apskatīt no 30.novembra līdz 30.decembrim Vangažu pilsētas bibliotēkas Āra lasītavā, pastaigājoties pa ziemas baltajām taciņām.

Paldies Vangažu pilsētas Kultūras nama bērnu vokālajam ansamblim “Pumpuriņi” un vadītājai Ivetai Kauliņai, kuri izstādes atklāšanu dalībniekiem iepriecināja ar muzikālu sveicienu!

Paldies eTwinning projekta meitenēm – Aleksai, Martai, Enijai, Paulai, Paulai Rēzijai, Taisijai, Rūtai, Amandai un Tīnai, kuras projekta laikā veic arī sadarbības, radošos, mākslas un digitālos uzdevumus!

Paldies visiem Vangažu pilsētas rokdarbniekiem un māksliniekiem, kuri ieguldīja savu laiku un darbu, lai radītu skaistas lietas savai pilsētai. Aicinām visus uz izstādi “Pilsētas tērps”.

Izstādes atklāšana apkopota video – youtube links https://www.youtube.com/watch?v=iDO_UBwWY54