Izglītība
Vizuālis Ukraiņu skolēni

Ropažu novadā Ukrainas civiliedzīvotāju  uzņemšanu  un palīdzības sniegšanu koordinē Sociālais dienests, sadarbībā ar speciālistiem no citām pašvaldības struktūrām.

Izglītības, jaunatnes lietu, kultūras un sporta  departaments strādā pie tā, lai kara bēgļiem nodrošinātu izglītības apguvi, pēc skolēnu brīvlaika bērniem tika piedāvāts uzsākt mācības Ropažu novada pašvaldības skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs. Pašvaldības un izglītības iestāžu pārstāvji palīdz sakārtot dokumentus, lai mācības tiktu uzsāktas pēc iespējas ātrāk. Daļa  ukraiņu izglītojamo izlēmuši, ka turpinās mācības Ukrainā – tālmācībā.

Pašvaldība sadarbojas arī ar novadā reģistrētajām privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm, apzinot brīvās vietas un piedāvājot līdzfinansējumu. Tāpat, ukraiņu ģimenes, kurās ir bērni no 1,5 līdz 5 gadu vecumam, tiek aicinātas reģistrēties Izglītības kvalitātes valsts dienestā un pieskatīt savu bērnu (vecāki, vecvecāku, radinieki var apvienoties un pieskatīt vairākus ukraiņu bērnus līdz 5 gadu vecumam), sniedzot aukles pakalpojumu un noslēdzot līgumu ar pašvaldību.

Ja starp ukraiņu civiliedzīvotājiem, kuri ieradušies Latvijā, ir pedagogi, viņiem tiek piedāvāta iespēja strādāt izglītības iestādēs, sniedzot atbalstu esošajiem pedagogiem.