Projekti Tūrisms
1
1

Ropažu novada pašvaldība informē, ka projekta ietvaros no 2023.gada 16. aprīļa līdz 15.novembrim īstenos projektu Nr. LVIII-069 “"Popularizēt Latvijas Zaļos ceļus Rīgas, Vidzemes un Latgales reģionos" (akronīms: “Latvijas zaļie ceļi”) - Nr. LVIII-069 “Promote the green tourism routes of Riga, Vidzeme and Latgale regions” (acronym: “Greenways of Latvia”)  

Projekta vispārējais mērķis ir veicināt vietējo kultūras un dabas resursu izmantošanu kopējā ilgtspējīga tūrisma piedāvājumā, tālāk attīstot un popularizējot zaļos ceļus (GW), lai piesaistītu jaunus tūristus un palielinātu tūristu plūsmu (skaitu), stimulētu tūrismu, vietējos tūristus apkalpojošos uzņēmumus un vispārējo ekonomisko aktivitāti Rīgas, Vidzemes, Latgales reģionos.

Ilgtermiņa ieguvums plašākai sabiedrībai reģionā ir tas, ka vietējie reģioni turpina attīstīt un popularizēt jauno tūrisma produktu (Latvijas zaļie ceļi), kas sniegs ekonomisku labumu vietējiem, mazajiem uzņēmējiem, amatniekiem un visai vietējai ekonomikai kopumā. Projekta īstenošanas laiks ir 7 mēneši.

Projekta rezultātā Ropažu novadā ir uzlabota esošā zaļā ceļa maršruta Rīga – Ērgļi (Ropažu novada posma) pieejamība. Pieredzes gūšanai un labas prakses ieviešanai novadā, tika organizēti 2 mācību braucieni, no kuriem viens bija Īrijā un otrs Latvijā. Projekta vadošais partneris : Balvu novada pašvaldība. Partneri: Ropažu novada pašvaldība, Vidzemes tūrisma asociācija (pārstāv Cēsu un Siguldas novadu pašvaldību), Gulbenes novada pašvaldība.

Projekta kopējais budžets visiem partneriem ir  180 890.38  Eur, Projekta līdzfinansējums no pārrobežu sadarbības programmas 2014 -2020.gadam ir 162 801.34 Eur (90 % no projekta budžeta)un projekta partneri līdzfinansē projektu 10 % apmērā – 18 089.04 Eur. Ropažu novadam pieejamais ES finansējums 19026,00 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 2114.00 EUR.

Maija beigās Ropažu novada pašvaldība kopā ar Vidzemes tūrisma asociācijas, Balvu, Gulbenes novada pašvaldību pārstāvjiem, sadarbības partneriem no Cēsu novada un uzņēmējiem no Suntažu stacijas devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Īriju, lai iepazītu Īrijas Zaļo ceļu pieredzi un pārņemtu labās prakses piemērus projektam Nr. III-069 "Popularizēt Latvijas Zaļos ceļus Rīgas, Vidzemes un Latgales reģionos" (akronīms: Latvijas zaļie ceļi).

Trīs dienas kopīgi nobraucot aptuveni 130 km ar velosipēdiem tika iepazīts katrs maršruta kilometrs, novēroti posma uzturēšanai nepieciešamie darbi, kopīgi pārrunāti Zaļo ceļu seguma veidi, apmales, norobežojumi, barjeras, brīdinājumu un norāžu zīmju dažādība. Pārrunātas idejas, problēmas un to risinājumi, kā arī iespējas, kā šos infrastruktūras elementus kā labās prakses piemērus pārņemt Latvijas Zaļajiem ceļiem, iedvesmoja turpmākajiem darbiem.

1

Pateicoties projektam, Ropažu novadā turpinās Zaļā ceļa infrastruktūras uzlabošana.

Realizētie infrastruktūras uzlabojumi Ropažu novadā ietver 8 koka barjeru uzstādīšana, ar mērķi ierobežot motorizētā transporta kustību uz zaļā ceļa, pilnībā to pārveidojot izmantošanai gājējiem, riteņbraucējiem un ziemas periodā arī slēpotājiem. Jau pašlaik tiek organizēti un arī nākotnē tiek plānoti pasākumi novadniekiem un viesiem: pārgājieni, riteņbraucieni, orientēšanās pasākumi, bērnu ekskursijas, zirgu izjādes, ierīkotas publiskas slēpošanas trases sniegotajā ziemas periodā. Iedzīvotāju un viesu drošībai ir uzstādītas barjeras, lai ierobežotu motorizētā transporta pārvietošanos pa Zaļajiem ceļiem. Tajā pašā laikā ir atstāti vaļēji vārti nemotorizēto transportlīdzekļu izbraukšanai un gājēju brīvai kustībai.

Rūpēs par zaļā ceļa (bijušās dzelzceļa līnijas Rīga – Ērgļi) vēsturisko mantojumu, projekta ietvaros tika atjaunoti betona stabi, kas kļuvuši par vēsturisko mantojumu un atgādinājumu par dzelzceļa eksistenci un robežlīnijām.

Projekts “Greenways of Latvia” (“Latvijas Zaļie ceļi”) tiek īstenots pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros un to līdzfinansē Eiropas Savienība.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Vidzemes Tūrisma asociācija un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.

Anna Imbrate-Siliņa

Tūrisma speciāliste - Stopiņu pagasta pārvalde, Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130
anna.imbrate [at] ropazi.lv