Līdzjūtība Bibliotēkas
1

Ievu ziedi nobirst klusi,
Māmulīte aizmigusi, -
Baltā smilšu palagā
Savu dzīvi satinusi.
(N. Dzirkale)
 

Pazaudēt kādu, kuru mīli nekad nav viegli.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību, mūsu kolēģei Initai Bartkevičai.

Esam kopā ar Tevi, Ropažu un Zaķumuižas bibliotēkas kolektīvs.