Notiek ceturtdienās plkst.14:00:

  • 08.06.2023., SĒDE ATCELTA
  • 22.06.2023.
  • 06.07.2023.
  • 20.07.2023.
  • 03.08.2023.
  • 17.08.2023.
  • 31.08.2023.

Komitejas priekšsēdētājs: Gundars Krievs
Komitejas priekšsēdētāja vietnieks: Pēteris Salenieks

Ainārs Vaičulens, Guntis Kampe, Atis Senkāns, Haralds Burkovskis, Irēna Krote, Pēteris Salenieks, Jānis Romāns, Ludmila Vorobjova, Signe Grūbe.

Meža un zemes īpašumu  komiteja, sekretāre J.Bluka, tālr. +371 25629232.

Meža un zemes īpašumu komitejas sēdes darba kārtība, 08.06.2023.