Notiek ceturtdienās plkst.14:00.

  • 29.02.2024
  • 14.03.2024

Komitejas priekšsēdētājs: Gundars Krievs

Komitejas priekšsēdētāja vietnieks: Pēteris Salenieks

Ainārs Vaičulens, Guntis Kampe, Atis Senkāns, Haralds Burkovskis, Irēna Krote, Pēteris Salenieks, Ludmila Vorobjova, Signe Grūbe, Gundars Jankovs.

Meža un zemes īpašumu  komiteja, sekretāre J.Bluka, tālr. +371 25629232.

KOMITEJAS SĒDE ATCELTA, JO NAV IZSKATĀMU JAUTĀJUMU.

KOMITEJAS SĒDE ATCELTA, JO NAV IZSKATĀMU JAUTĀJUMU.

KOMITEJAS SĒDE NENOTIEK, JO NAV IZSKATĀMU JAUTĀJUMU

Komitejas sēde nenotika, jo nebija izskatāmu jautājumu. 

KOMITEJAS SĒDE ATCELTA, JO NAV IZSKATĀMU JAUTĀJUMU.

KOMITEJAS SĒDE ATCELTA, JO NAV IZSKATĀMU JAUTĀJUMU

KOMITEJAS SĒDE ATCELTA, JO NAV IZSKATĀMU JAUTĀJUMU

KOMITEJAS SĒDE ATCELTA, JO NAV IZSKATĀMU JAUTĀJUMU

KOMITEJAS SĒDE ATCELTA, JO NAV IZSKATĀMU JAUTĀJUMU