Nr.p.k.

Nosaukums

 

Pašvaldības iestādes/ Pašvaldības Centrālās administrācijas struktūrvienības nosaukums

 

Periods

 1.  

Novadgrāvja tīrīšanas darbi Ulbrokā, pieteikties līdz 17.11.2023 plkst. 10:00

Attīstības, īpašumu un investīciju departamenta, Projektu nodaļa

novembris

 1.  

Projektēšanas uzdevuma izstrāde iecerei “Jaunbūvējamā / pārbūvējamā Mūzikas un mākslas skola, Skolas ielā 8, Upesciemā, Garkalnes pagastā, Ropažu novadā

Attīstības, īpašumu un investīciju departamenta, Projektu nodaļa

novembris

 1.  

Kākciema publiskās ārtelpas izpēte un parka labiekārtojuma priekšlikuma - koncepcijas izstrāde

Attīstības, īpašumu un investīciju departamenta, Projektu nodaļa

novembris

 1.  

Mucenieku sporta laukuma atklāšanas pasākuma organizēšana

Attīstības, īpašumu un investīciju departamenta, Projektu nodaļa

novembris

 1.  

 

Veselības diena

Attīstības, īpašumu un investīciju departamenta, Projektu nodaļa

novembris

 1.  

 

Apģērbu žāvēšanas skapju iegāde Ropažu vidusskolai

Ropažu vidusskola

novembris

 1.  

 

Ropažu pagasta pārvaldes teritorijas apsaimniekošana un uzturēšana

Ropažu novada pašvaldība

oktobris

 1.  

Futbola vārtu piegāde

Attīstības, īpašumu un investīciju departamenta, Projektu nodaļa

oktobris

 1.  

Gājēju tilta pār Lielo Juglu projekta ekspertīzes pakalpojums

Attīstības, īpašumu un investīciju departamenta, Projektu nodaļa

oktobris

 1.  

Aprūpes pakalpojums mājās, Ropažu novada Sociālais dienests

Ropažu novada Sociālais dienests

oktobris

 1.  

 

Zupas virtuves pakalpojums

Ropažu novada Sociālais dienests

oktobris

 1.  

Bīstamo un steidzamo koku ciršana Garkalnes pagasta teritorijā

Garkalnes pagasta teritoriālā pārvalde

oktobris

 1.  

Ropažu novada pašvaldības Ziemassvētku eglīšu dekorēšanas pakalpojums

Stopiņu pagasta teritoriālā pārvalde, Garkalnes pagasta teritoriālā pārvalde, Ropažu pagasta teritoriālā pārvalde

oktobris

 1.  

Projekta “Ar integrāciju saistīti pasākumi Muceniekos” Futbola nodarbību nodrošināšanai 2023 – 2024 gadā, pieteikties līdz 19.10, plkst. 10:00

Attīstības, īpašumu un investīciju departamenta, Projektu nodaļa

oktobris

 1.  

Papildus barjeru izgatavošana un uzstādīšana bijušajā dzelzceļa līnijas posmā “Rīga-Ērgļi” Ropažu pagasta teritorijā, pieteikties līdz 13.10., plkst.10:00

Attīstības, īpašumu un investīciju departamenta, Projektu nodaļa

oktobris

 1.  

Pie barjerām un koka stabiem piestiprināmo logo plāksnīšu izgatavošana un uzstādīšana bijušajā dzelzceļa līnijas posmā “Rīga-Ērgļi” Ropažu pagasta teritorijā.

Attīstības, īpašumu un investīciju departamenta, Projektu nodaļa

oktobris

 1.  

Apģērbu žāvēšanas skapju iegāde Ropažu vidusskolai, pieteikties līdz 17.10. plkst. 10:00

Ropažu vidusskola

oktobris

 1.  

Kalendāru un plānotāju iegāde, pieteikties līdz 16.10.2023 plkst. 10:00

Sabiedrisko attiecību nodaļa

oktobris

 1.  

Kākciema publiskās ārtelpas izpēte un parka labiekārtojuma projekta izstrāde, pieteikties līdz 13.10.2023 plkst. 10:00

Attīstības, īpašumu un investīciju departamenta, Projektu nodaļa

oktobris

 1.  

Kiberdrošības apmācības domes darbiniekiem ar sociālās inženierijas testu.

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju departaments

oktobris

 1.  

Elektriskās tvaika konvekcijas krāsns iegāde, Upesleju sākumskolas.

Upesleju sākumskola

oktobris

 1.  

Papildus kabeļu izbūve auto uzlādes stacijām, apgaismojumam un perspektīvajiem vājstrāvas tīkliem, Acones iela 4, Ulbroka.

Attīstības, īpašumu un investīciju departamenta, Projektu vadītāja

oktobris

 1.  

Par datora-servera iegādi pašvaldības policijai.

Ropažu novada Pašvaldības policija

oktobris

 1.  

Gāzes katla iegāde un uzstādīšana Langstiņu pirmsskolas izglītības iestādei "Čiekuriņš"

Langstiņu pirmsskolas izglītības iestādei "Čiekuriņš"

oktobris

 1.  

Kākciema publiskās ārtelpas izpēte un parka labiekārtojuma projekta izstrāde

Attīstības, īpašumu un investīciju departamenta, Projektu vadītāja

oktobris

 1.  

Ropažu tirgus laukuma labiekārtošanas projekta izstrāde

Ropažu pagasta teritoriālā pārvalde

septembris

 1.  

Autobusa noma ar vadītāju, Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolai

Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola

septembris

 1.  

Spēļu un rekreācijas laukumu iekārtu pēcuzstādīšanas pārbaudes veicēja pakalpojumiem Ropažu novadā

Attīstības, īpašumu un investīciju departamenta, Projektu vadītāja

septembris

 1.  

Valsts valodas apguve B1

Izglītības, jaunatnes lietu, kultūras un sporta departaments, Izglītības un jaunatnes nodaļa

septembris

 1.  

Siltummezglu un iekšējo siltumtīklu profilaktiskā apkope, Ulbrokas pirmsskolas izglītības iestādē “Pienenīte”

Ulbrokas pirmsskolas izglītības iestāde "Pienenīte"

septembris

 1.  

Dizaina krēslu piegāde Ropažu novada pašvaldības Stopiņu pagasta pārvaldei

Ropažu novada pašvaldība

augusts

 1.  

Pieredzes apmaiņas brauciena organizēšana Ropažu novadā projekta Nr LVIII-069, “Promote the green tourism routes of Riga, Vidzeme and Latgale regions” (Greenways of Latvia) ietvaros

Attīstības, īpašumu un investīciju departamenta, Projektu vadītāja

augusts

 1.  

Elektro velosipēdu noma, projekta Nr LVIII-069, “Promote the green tourism routes of Riga, Vidzeme and Latgale regions” (Greenways of Latvia) ietvaros

Attīstības, īpašumu un investīciju departamenta, Projektu vadītāja

augusts

 1.  

Ielu apgaism. projektēšana, būvniecība, autoruzraudzība Velēnu iela, Langstiņi, Garkalnes pag., Ropažu nov., Vidus iela, Garkalne, Garkalnes pag., Ropažu nov.

Attīstības, īpašumu un investīciju departamenta, Projektu vadītāja

augusts

 1.  

Zāliena un dobju ierīkošana, Radošās attīstības centram “Ulbroka"

Radošās attīstības centrs "Ulbroka"

augusts

 1.  

Lapenes izgatavošana un uzstādīšana, Radošās attīstības centram “Ulbroka"

Radošās attīstības centrs "Ulbroka"

augusts

 1.  

Ropažu pagasta pārvaldes teritorijas apsaimniekošana un uzturēšana

Ropažu novada pašvaldība

augusts

 1.  

Koplietošanas rekreācijas vietas izveide un satiksmes drošības uzlabošana “Airītēs” kad.Nr. 80170010101.

Attīstības, īpašumu un investīciju departamenta, Projektu vadītāja

augusts

 1.  

Neformālās izglītības pasākumi, t.sk. latviešu valodas apguve, Ukrainas bērniem un jauniešiem

Izglītības, jaunatnes lietu, kultūras un sporta departaments, Izglītības un jaunatnes nodaļa

augusts

 1.  

Bruģēšanas darbi – gājēju celiņu pārbūve, Garkalnes pirmsskolas izglītības iestādē “Čiekuriņš”,

Garkalnes pirmsskolas izglītības iestādē “Čiekuriņš”

augusts

 1.  

Autobusa īre, Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošajai pamatskolai

Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošā pamatskola,

augusts

 1.  

Mēbeļu izgatavošana, piegāde un montāža Vangažu Mūzikas un mākslas skola

Vangažu Mūzikas un mākslas skola

augusts

 1.  

Videonovērošanas iekārtu papildināšana un sistēmas pilnveidošana, Ropažu sporta centrs.

Ropažu Sporta centrs

augusts

 1.  

Iespieddarba redakcionālās sagatavošanas un poligrāfijas pakalpojums autores Vitas Bangas grāmatas “Ulbrokas muiža un tās apkaimes” izdošanai.

Kultūras centrs "Ulbrokas Pērle"

augusts

 1.  

VPDK “Stopiņš” meitu Alsungas jaku un puišu Kurzemes vestu izgatavošanai.

Kultūras centrs "Ulbrokas Pērle"

augusts

 1.  

VPDK “Stopiņš” “Alsungas meitu tautastērpa kreklu smeldžoto apkaklīšu un dūrgalu izgatavošana”

Kultūras centrs "Ulbrokas Pērle"

augusts