Statuss:
Noslēdzies
ESF
Projekts

Ropažu novada pašvaldībai ar  Valsts izglītības satura centru 28.09.2021. tika noslēgts līgums par Eiropas Savienības struktūrfondu projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" projekta 8.3.2.2/16/1/001 īstenošanu,  kurš tiek realizēts laika periodā no 01.10.2021. ar mērķi 2021./2022. un  2022./2023. mācību gados Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolā, Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošā pamatskolā, Ulbrokas vidusskolā, Stopiņu pamatskolā un Vangažu vidusskolā veikt pasākumus individuālo kompetenču uzlabošanai gan skolēniem ar mācīšanās grūtībām, gan izglītojamajiem ar vidējiem un augstiem mācību sasniegumiem stundās, kā arī nodarbībās individualizētam mācību atbalstam pēc stundām. Nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Projektā tiek īstenoti pasākumi:

  • Pedagoga palīgs/otrs pedagogs – visās iesaistītajās izglītības iestādēs;
  • Mācīšanās grupas – Ulbrokas vidusskolā, Vangažu vidusskolā;
  • Talantu programma – Ulbrokas vidusskolā;
  • Pētniecības programma – Stopiņu pamatskolā un Ulbrokas vidusskolā;
  • Laborantu programma – Vangažu vidusskolā
  • Interešu izglītība – Ulbrokas vidusskolā un Vangažu vidusskolā.

Koordinatore Ropažu novada pašvaldībā – Ropažu novada pašvaldības Izglītības, jaunatnes lietu, kultūras un sporta departamenta galvenā speciāliste vispārējās izglītības satura un iestāžu kvalitātes monitoringa jautājumos Arta Lēnerte (tālr. 28022212, arta.lenerte@ropazi.lv)

Plašāka informācija par projektu - https://www.visc.gov.lv/lv/projekts/atbalsts-izglitojamo-individualo-kompetencu-attistibai