Statuss:
Noslēdzies
Projekts

Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis Ropažu novada pašvaldības sagatavoto un iesniegto projekta iesniegumu Nr.22-04-AL25-A019.2201-000001 ”Līgo parka koka estrāde”. Projektu sākotnēji izvērtēja arī vietējā rīcības grupa biedrība "Stopiņu un Salaspils partnerība".

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas būs EUR 30000.00 tajā skaitā publiskais finansējums EUR 27000.00. Plānots, ka līdz 2022.gada rudenim tiks nomainīts Līgo parka estrādes koka segums 482 m2 kopējā platībā.

Sakārtotais infrastruktūras objekts kalpos iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanai, nodrošinās Ropažu novada kultūras un atpūtas pasākumu norisi.