Statuss:
Noslēdzies
1

Mērķis: Veicināt Ropažu novada jauniešu ar ierobežotām iespējām integrāciju sabiedrībā, iesaistot viņus aktivitātēs, kas attīsta fiziskās un garīgās iemaņas, tādējādi ceļot viņu pašapziņu, emocionālo noturību, radot izpratni par novadā notiekošajiem sociālajiem, politiskajiem procesiem un stimulējot vēlmi tajos piedalīties.

Laiks: 05.07.2022. – 27.09.2022.

Vieta: Radošās Attīstības centrs “Līči”

Mērķgrupa un aktivitātes: Mērķa grupa: 13 – 25 gadus veci jaunieši un jaunieši ar fizisku vai garīgu invaliditāti, ekonomisku vai sociālu ierobežotību, kuri nespēj veiksmīgi integrēties sabiedrībā un ir sociāli neaktīvi.

Projekta galvenās aktivitātes ir vērstas uz mērķa grupas iekļaušanu sabiedrībā, sekmējot emocionāli labvēlīgas vides radīšanu, prasmju apguvi un jauniešu politisko un sociālo aktīvismu gan novadā, gan Latvijā. Tās tiek balstītas holistiskajā pieejā, kas paredz, ka ķermenis ir vienots veselums. Sadalījums – 40% ir fiziskas aktivitātes, kas saistītas ar cīņas sportu, kas cels jaunieša pašnovērtējumu, stimulēs disciplīnu un veicinās stratēģisko domāšanu; 40% radoša darbība, kas vērš jaunieša uzmanību uz kreatīvām pieejām sociālām aktivitātēm, veidiem kā izpaust savu viedokli, emocijas un atbalstu citiem sabiedrības locekļiem; 20% apmācības un pieredzes stāsti, kas palīdzēs jaunieti pilnveidot kā aktīvu sabiedrības locekli un motivēs iesaistīties kopienu darbībā.

Ar aktivitāšu palīdzību tiks risinātas šādas problēmas

 • Nespēja integrēties sabiedrībā
 • Vienaldzība pret novadā notiekošajiem procesiem
 • Attālinātība no novada struktūrvienībām 
 • Neiesaistīšanās brīvprātīgajā darbā
 • Neziņa par jauniešu brīvā laika pavades iespējām
 • Domu biedru trūkums
 • Atsumtības izjūta
 • Motivācijas zaudēšana
 • Mentālās veselības stāvokļa pasliktināšanās
 • Grūtības izpaust savas emocijas veselīgā veidā
 • Vielu un procesu atkarības
 • Antisociāla vai riskanta uzvedība
 • Sarežģījumi strādāt grupās
 • Diskriminācija
 • Nedroša un bezatbildīga sociālo mediju lietošana
 • Nespēja atšķirt viltus ziņas
 • Karjeras izaugsmes iespēju trūkums

Pieteikšanās pie Ropažu novada jaunatnes lietu speciālistes
Luīzes Utānes tel. nr. 22005518, e-pasts
luize.utane@ropazi.lv

Projekts tiek organizēts ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras, Ropažu novada pašvaldības, biedrības “EU, Ropaži” un Ropažu novada Jauniešu domes atbalstu.

1