Ziemelvalstu mobilitates projekts

Projekts “The Bridge between society and municipality – tools to promote good customer service” (“Tilts starp sabiedrību un pašvaldību – rīki labas klientu apkalpošanas veicināšanai”) ir Baltijas valstu un Ziemeļvalstu granta programmas “Nordic-Baltic Mobility Programme for Public Administration 2019” finanšu atbalsts valsts pārvaldes un pašvaldību darbiniekiem pieredzes apmaiņai. Tās nolūks ir veiksmīgi aizgūt risinājumus sadarbības tīklu veidošanai, administratīvā darba metožu un likumdošanas harmonizēšanai un Baltijas jūras reģiona konkurētspējas pasaulē sekmēšanai.

Projekta būtība: darbinieku kapacitātes celšana, lai uzlabotu komunikāciju starp pašvaldību un iedzīvotājiem.

Pieredzes apmaiņā 2019. gada 24. – 27. septembrī uz Pyhtää pašvaldību Somijā un 14.-17. oktobrī uz Pašvaldību savienību Oslo, kā arī Elverum pašvaldību Norvēģijā oficiālā vizītē dodas 6 Ropažu novada pašvaldības darbinieki.

 

Projekta īstenošanas laiks: 23.05.2019. – 23.05.2020.

Projekta kopējās plānotās izmaksas: EUR 7700.00

Ziemeļvalstu Ministru padomes dotācija: EUR 4500.00

Pašvaldības līdzfinansējums: EUR 5522,18 (no tā neattiecināmās izmaksas: EUR 1320,00)

Projekta vadītāja: Līga Mekša

Kontaktinformācija:  liga.meksa@ropazi.lv, t. 67918553

Projekts tiek īstenots Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes un tīklošanas programmas valsts pārvaldei ietvaros.

Ziemeļvalstu mobilitātes programmas logo