24.martā plkst.17:00 notiks sabiedriskās apspriešanas sanāksme par Vides pārraudzības valsts biroja 2020. gada 10. novembra lēmumu Nr.5-02/16 ir piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra autoceļa A4 Rīgas apvedceļš (Baltezers – Saulkalne) pārbūvei par ātrgaitas autoceļu.

Vairāk informāciju meklēt ŠEIT

2021.gada 21.decembrī plkst. 18.00 attālināti notiks sākotnējā sabiedriskās apspriešanas sanāksme par ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu derīgo izrakteņu ieguve un produkcijas ražošana atradnēs „Veczvirgzdiņi”, „Veczvirgzdiņi 2020.gads” un „Astilbes”. Sanāksmei varēs pieslēgties izmantojot sanāksmes dienā norādīto tīmekļa saiti un pievienošanās instrukciju. Sanāksmes laikā tiks sniegta prezentācija par paredzēto darbību. Sanāksme tiks ierakstīta, un ieraksts (t.sk. prezentācija) būs pieejams līdz 30.decembrim SIA „Vides konsultāciju grupa” tīmekļa vietnē www.vkgrup.lv. Ja sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksmes laikā radīsies jautājumi, būs iespējas tos uzdot rakstot uz e-pasta adresi: info@vkgrup.lv. Atbildes tiks sniegtas līdz š.g. 30. decembrim. Paziņojums.

Ropažu novada dome 2022. gada 26. janvārī pieņēma lēmumu Nr.631 (prot. Nr.25/2022, 6.§) nodot Ropažu novada Ropažu pagasta teritorijas plānojuma   4.0 redakciju publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2022. gada 9. februāra līdz 2022. gada 9. martam.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2022. gada 21. februārī plkst. 18.00 Ropažu novada Kultūras un izglītības centra Mazā zālē, 2.k., Sporta ielā 2, Ropažos, Ropažu pagastā, Ropažu novadā. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks "zaļajā" režīmā.

Vairāk informācijas meklēt ŠEIT

 

Ropažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2038. gadam 1.redakcijas, Ropažu novada attīstības programmas 2022.-2028. gadam 1.redakcijas un stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata projekta publiskā apspriešana. Publiskās apspriešanas termiņš ir no 2021. gada 29. novembra līdz 2022. gada 23. janvārim.

2022. gada 13. janvārī plkst. 17.00 notiks visu dokumentu kopēja apspriešanas sanāksme Zoom vidē: https://ej.uz/RopaziAP  Apspriešanas sanāksme būs skatāma arī tiešraidē pašvaldības Youtube kontā un www.ropazi.lv ar iespēju uzdot jautājumus tiešsaistē. Plašāka informācija ŠEIT.