Ropažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2038. gadam 1.redakcijas, Ropažu novada attīstības programmas 2022.-2028. gadam 1.redakcijas un stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata projekta publiskā apspriešana. Publiskās apspriešanas termiņš ir no 2021. gada 29. novembra līdz 2022. gada 23. janvārim.

2022. gada 13. janvārī plkst. 17.00 notiks visu dokumentu kopēja apspriešanas sanāksme Zoom vidē: https://ej.uz/RopaziAP  Apspriešanas sanāksme būs skatāma arī tiešraidē pašvaldības Youtube kontā un www.ropazi.lv ar iespēju uzdot jautājumus tiešsaistē. Plašāka informācija ŠEIT.

 

2021.gada 21.decembrī plkst. 18.00 attālināti notiks sākotnējā sabiedriskās apspriešanas sanāksme par ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu derīgo izrakteņu ieguve un produkcijas ražošana atradnēs „Veczvirgzdiņi”, „Veczvirgzdiņi 2020.gads” un „Astilbes”. Sanāksmei varēs pieslēgties izmantojot sanāksmes dienā norādīto tīmekļa saiti un pievienošanās instrukciju. Sanāksmes laikā tiks sniegta prezentācija par paredzēto darbību. Sanāksme tiks ierakstīta, un ieraksts (t.sk. prezentācija) būs pieejams līdz 30.decembrim SIA „Vides konsultāciju grupa” tīmekļa vietnē www.vkgrup.lv. Ja sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksmes laikā radīsies jautājumi, būs iespējas tos uzdot rakstot uz e-pasta adresi: info@vkgrup.lv. Atbildes tiks sniegtas līdz š.g. 30. decembrim. Paziņojums.