Kontakti

skola [at] ropazi.lv

Atrašanās vieta

Rīgas iela 5, Ropaži, Ropažu pagasts, Ropažu novads LV–2135

Darbinieki

Nora Pavlova

Direktore - Ropažu vidusskola, direktores pieņemšanas laiks - pirmdien 08.00 - 12.00; ceturtdien 14.00 - 17.00
nora.pavlova [at] ropazi.lv

Nodaļas

Licencētās programmas Kods
Pirmsskolas izglītības programma 01011111
Pamatizglītības programma 21011111
Vispārējās vidējās izglītības programma 31016011
Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem 1015511
Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem 1015611
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem 21015311
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem 21015511
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem 21015611
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem 21015711
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem 21015811
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem 21015911
Informācija par skolu
Izglītojamo skaits 640
Klases no - līdz 1.- 12.
Informācija par pirmsskolas izglītības grupām    
Uzņemšanas vecums 3    
Grupu skaits 8    
Interešu izglītības pulciņu piedāvājums Angļu valoda
Pieejamais atbalsta personāls izglītības iestādē Izglītības psihologs, sociālais pedagogs, skolotājs logopēds, speciālais pedagogs, pedagoga palīgs, pagarinātā dienas grupa