Kontakti

stopinu.pamatskola [at] ropazi.lv

Atrašanās vieta

Līdumnieku iela 10 (skola), Līdumnieku iela 3 (PII), Saurieši, Ropažu novadā, LV-2118

Darbinieki

Ginta Ozoliņa

Direktore - Stopiņu pamatskola, direktores pieņemšanas laiki - pirmdiena 14.30-16.00 un ceturtdiena 14.30-16.00
ginta.ozolina [at] ropazi.lv

Aivis Šibajevs

Direktora vietnieks - Stopiņu pamatskola
aivis.sibajevs [at] stopsk.lv
Licencētās programmas Kods
Pamatizglītības mazākumtautību programma 21011121
Mazākumtautību pirmsskolas izglītības programma 01011121
Pirmsskolas izglītības programma 01011111
Informācija par skolu
Izglītojamo skaits 196
Klases no - līdz 1.-9.kl.
Informācija par pirmsskolas izglītības grupām    
Uzņemšanas vecums 1,5 gadi    
Grupu skaits 6    
Interešu izglītības pulciņu piedāvājums Deju un ritmikas pulciņš, latviešu valoda 5-6 gadīgiem bērniem

Pieejamais atbalsta personāls izglītības iestādē: psihologs, logopēds, sociālais pedagogs, māsa(vispārējā aprūpes māsa).