Kontakti

vangazu.vidusskola [at] ropazi.lv

Atrašanās vieta

Gaujas 2, Vangaži, Ropažu novads, LV-2136

Darbinieki

Indra Kalniņa

Direktore - Gaujas iela 2, Vangaži, Ropažu novads,LV-2136, Direktores pieņemšanas laiki pirmdien, ceturtdien 9.00- 16.00
indra.kalnina [at] ropazi.lv

Ināra Bula

Direktora vietnieks informātikas jautājumos - Vangažu vidusskola
vangazu.vidusskola [at] ropazi.lv

Valentīna Čerņeja

Direktora vietnieks mācību darbā - Vangažu vidusskola
vangazu.vidusskola [at] ropazi.lv

Solvita Runce

Direktora vietnieks audzināšanas darbā - Vangažu vidusskola
vangazu.vidusskola [at] ropazi.lv
Licencētās programmas Kods
vispārējās pamatizglītības  ar latviešu mācībvalodu programma 21011111
mazākumtautību vispārējās pamatizglītības programma (ar krievu mācībvalodu) 21011121
speciālās pamatizglītības programmas izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem 21015611
speciālās pamatizglītības programmas izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem ar krievu mācībvalodu 21015621
vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma 31011011
vispārējās vidējās izglītības programma 31016011
pirmsskolas izglītības programma 01011111
pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma (ar krievu mācībvalodu) 01011121
Informācija par skolu:  
Izglītojamo skaits 393
Klases no - līdz 1.-12.klase
Informācija par pirmsskolas izglītības grupām:  
Uzņemšanas vecums no 5 gadiem
Grupu skaits 3
Pieejamais atbalsta personāls izglītības iestādē izglītības psihologs, logopēds, sociālais pedagogs, medmāsa, bibliotekārs