ulb
1236

Ulbrokas bibliotēkas jaunā mājvieta ir vēstījums par 740,5m2 lielu telpas ietekmi uz to, kā mēs domājam, jūtam, mācāmies un rīkojamies, ik dienas pievēršot uzmanību bibliotēkas ēkas ietekmei uz pakalpojumu efektivitāti un snieguma rādītājiem. Ēkas funkcionalitāte, telpu un aprīkojuma fleksibilitāte un dažādās izmantošanas iespējas ir paredzētas ģimenes tipa zonējumam kā ikvienam pieejamai kopienas dzīvojamai istabai. Tajā rodams daudzveidīgs saturs dažāda vecuma lasītpriekam, Pētera Brūvera privātkolekcija, literārā un kultūras mantojuma projektu darbība, atbalsts informatīvajās un e-lietās, kā arī lasītaicinošs pasākumu raksturs. Bibliotēka ir IFLA 2021. gada publisko bibliotēku balvas (arhitektūrā) dalībniece. Plašāka informācija tīmekļa vietnē https://ulbrokasbiblioteka.lv .

1

Datubāzes bibliotēkas lietotājiem:

5
2
1
3
4

Aktualitātes skatīt ulbrokasbiblioteka.lv

 2024. gadam abonētie laikraksti un žurnāli

 2023. gadam abonētie laikraksti un žurnāli